Evropská komise chce transparentnější Unii. Navrhla rozšířit rejstřík lobbistů

Evropská komise navrhla zřídit rejstřík lobbistů, který by byl povinný pro všechny tři orgány Evropské unie, tedy nejen pro komisi, ale také pro Evropský parlament a Radu EU. V „rejstříku transparentnosti“ by byli povinně zapsáni všichni zástupci zájmových skupin, kteří usilují o ovlivnění bruselské politiky. Bez registrace v rejstříku by se nesměli setkávat a jednat s klíčovými politiky a úředníky.

Už nyní se komisaři, členové jejich kabinetu a generální ředitelé nesetkávají s žádnými lobbisty, kteří nejsou ve stávajícím rejstříku. Komise pravidlo zavedla v listopadu 2014 a od té doby byly do seznamu zapsány zhruba čtyři tisíce lobbistů.

Na základě stávajícího dobrovolného rejstříku transparentnosti by měl podle návrhu trvale vzniknout „spolehlivý a transparentní systém“. „Je to o obnově důvěry v instituce EU. Protože pro občany je Brusel prostě Brusel. Nerozlišují mezi komisí, parlamentem, radou,“ poznamenal před novináři první místopředseda komise Frans Timmermans.

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise
Zdroj: Reuters/Yves Herman

Vymáhání etického kodexu

Podle návrhu by museli být lobbisté na seznamu v případě svého zájmu o setkání s europoslanci, generálním sekretářem europarlamentu a nejdůležitějšími pracovníky politických skupin. Registrace by měla být také předpokladem pro vystupování před výbory europarlamentu a pořádání akcí na parlamentní půdě v Bruselu či ve Štrasburku.

V Radě EU by se pravidlo vztahovalo na nejvyšší úroveň úředníků, na velvyslance stávající předsednické země Unie a jeho zástupce. Podle návrhu by jednotlivé členské země mohly dobrovolně registraci rozšířit i na své vlastní diplomatické pracovníky.

Návrh má mimo jiné vyjasnit rozsah činnosti a identitu subjektů zapisujících se do rejstříků, zesílit kontrolu a zlepšit vymáhání dodržování etického kodexu. Žadatele o registraci, kteří poruší etický kodex, by mohlo čekat dočasné pozastavení jejich jednání s unijními orgány, případně vyškrtnutí z rejstříku.