Členové mírových misí OSN se dopouštěli sexuálního násilí v Haiti či Kongu

Africké země mezi obviněními za sexuální násilí ze strany pracovníků Organizace spojených národů (OSN) sice vedou, do některých kauz jsou ale zapletené také evropské země, mimo jiné i Slovensko. Za loňský rok padlo celkem 99 obvinění - z toho 69 případů se týkalo členů mírových misí a zbylých 30 obvinění směřovalo proti pracovníkům OSN v jiném zařazení.

Obvinění vojenští a policejní příslušníci sborů OSN pocházejí z 21 zemí, většinou afrických. Zpráva generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, kterou Reuters předem získal, neuvádí státní příslušnost 30 blíže neupřesněných pracovníků OSN, kteří se nepodíleli na mírových misích.

Nejvíce údajných sexuálních násilníků pochází z Demokratické republiky Kongo, celkem bylo zaznamenáno sedm takových případů. Za sexuálními útoky stáli i vojáci a policisté OSN z Burundi, Ghany, Senegalu, Madagaskaru, Rwandy, Konžské republiky, Burkiny Faso, Kamerunu, Tanzanie, Nigeru, Toga, Jižní Afriky, Maroka, Beninu, Nigérie a Gabonu, ale také z Kanady, Německa, Slovenska a Moldavska.

OSN se v současné době potýká se skandálem kvůli sexuálnímu zneužívání žen a nezletilých ve Středoafrické republice, kde bylo zjištěno vícero případů za účasti představitelů světové organizace. K podobným znásilněním či jiným formám sexuálního násilí docházelo i v Haiti, Mali, Demokratické republice Kongo a Pobřeží slonoviny.

Součástí zprávy generálního tajemníka OSN je soubor doporučení pro členské státy, aby usnadnily identifikaci podezřelých a také jejich stíhání. OSN sama může o incidentech informovat, potrestání viníků je ale zodpovědností států, odkud pocházejí. Dokument mimo jiné navrhuje, aby vznikl systém genetické databáze příslušníků mírových sborů a aby vysílající státy umožnily „své“ násilníky stíhat v těch zemích, kde tito lidé čin spáchali.