Anšlus Rakouska: Oběť, či spoluviník Hitlerových činů?

Vídeň – Rakouská republika byla 12. března 1938 násilně připojena k německé „třetí říši“. Anšlus byl tak ze strany Hitlera prvním krokem k podmanění Evropy. Nicméně o tom, zda bylo Rakousko skutečně „první obětí Hitlerova Německa“, se vedou spory. Německým vojákům se totiž za rakouskými hranicemi dostávalo velmi vřelého uvítání, čehož důkazem může být i výsledek referenda o měsíc později, kde Hitlerův krok schválila valná většina rakouských občanů.

Takzvaný Hossbachův protokol dokazuje, že Hitler se zabýval myšlenkou anšlusu dávno předtím, než k němu v roce 1938 došlo. Dokument obsahuje neoficiální záznam schůzky nejvyšších představitelů německé armády a diplomacie, kteří se u Hitlera sešli počátkem listopadu 1937. Hitler zde prezentoval své představy o budoucím uspořádání Evropy a sousled vývoje včetně konkrétních činů.

Na Hitlerovy požadavky musel Schuschnigg přistoupit

Přestože si byl Hitler vědom citlivosti situace a hlavně možné reakce ze strany Francie a Británie, začal svůj plán realizovat. Dvanáctého února 1938 si pozval rakouského kancléře Kurta Schuschnigga do svého sídla v Berchtesgadenu a předložil mu seznam svých požadavků.

Šlo především o legalizaci rakouských nacionálních socialistů, propuštění jejich soukmenovců zatčených po nezdařeném pokusu o převrat v roce 1934 a jmenování rakouského nacisty Arthura Seysse-Inquarta ministrem vnitra. Schuschnigg se snažil ultimátu vyhnout, nakonec však Hitlerově nátlaku podlehl, ponižující dokument podepsal a rezignoval.

Referendum podle historiků zmanipulované nebylo, jen někteří nesměli volit

Plán na obsazení Rakouska s krycím názvem Otto začal v noci na 11. března. Německé jednotky čekalo za hranicemi vřelé uvítání, jak dokazují četné dobové fotografie.  O den později bylo Rakousko začleněno jako takzvaná Východní marka do německé říše. V referendu, které se konalo o necelý měsíc později, tento krok schválilo 99,7 procenta obyvatel. Hlasování nicméně probíhalo v atmosféře zastrašování oponentů, přičemž více jak 70 tisíc režimu nepohodlných osob bylo už před hlasováním preventivně zatčeno.

Rakušané vítají německé vojáky
Zdroj: Wikipedia.org, ČT24

Viník, či oběť?

Nacistická minulost země je v Rakousku dodnes citlivým tématem. Oficiální výklad anšlusu od roku 1945 dával přednost tvrzení, že alpská republika byla první obětí německé expanze. Až v 90. letech se sociálnědemokratický kancléř Franz Vranitzky odvážil vyslovit, že „kromě obětí byli mezi Rakušany i viníci“. Před pěti lety, kdy si Vídeň připomínala 70. výročí anšlusu, zastávala podle agentury OGM třetina dotázaných Rakušanů názor, že jejich země byla obětí, zatímco 48 procent soudilo, že byla spolupachatelem.

Vydáno pod