Studovat na Cambridge jako Newton není ani pro Čechy nemožné

Objektiv o studiu v univerzitním městě Cambridge (zdroj: ČT24)

Školní rok se blíží, a pokud má někdo vysoké ambice, co se vzdělání týče, může zkusit třeba Cambridge. Bude studovat na stejné škole jako kdysi Isaac Newton, Charles Darwin nebo Stephen Hawking. Připravit se ovšem musí na náročné přijímací řízení i velké finanční výdaje. Jak to na Cambridgi chodí, zjišťoval herec a režisér Ondřej Kepka v pořadu Objektiv.

Bohatá historie Cambridge na člověka dýchá ze všech stran. Až ho přepadne pocit, že velké osobnosti, které tam studovaly, snad ani nemohly být skutečné. Ale ony byly, žily a bádaly přímo tam. Městečko si zachovalo svou starobylou podobu a i dnes připomíná spíše zámecký komplex než univerzitní centrum. Tamější soustava starých kolejí, kostelů a kaplí působí velmi majestátně.

„Škála lidí je tu úžasná. Ti opravdu nejlepší tady získají místo a studují bez ohledu na národnost. A myslím, že čeští studenti tady fungují velmi dobře,“ pochvaluje si studium doktorandka Jitka Štollová. Češi a Slováci zde podle ní mají dokonce vlastní společnost. Pořádají v ní různé akce, na nichž prezentují svoji kulturu a literaturu. 

Jitka Štollová nejdříve studovala na Filozofické fakultě a na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy. Poté si podala přihlášku na Cambridge a na základě dobrého výzkumného projektu ji přijali na doktorské studium oboru anglická literatura. „Nejdřív mě přijala fakulta a pak kolej. Na mé koleji, což je Trinity College, nás vzali celkem šedesát ze všech oborů magisterského i doktorského studia dohromady, celkový počet uchazečů byl přitom tisíc,“ popisuje náročné přijímací řízení.

Studentských kolejí je na univerzitě celkem 31 a fungují jinak než u nás. Nejsou tam pouze kvůli ubytování a stravě. Žijí v nich společně učitelé i studenti, kteří se scházejí při spoustě společenských událostí. Každá kolej má vlastní knihovnu a své studentské spolky. Liší se také finanční náročností.

Běžný den studenta Cambridge obvykle začíná pravou anglickou snídaní, kterou si dá právě na koleji. Dopoledne většinou stráví v knihovně, kde připravuje podklady pro svou esej. Na esejích je podle Štollové studium založeno, a to dokonce i u přírodovědných předmětů. Své práce následně studenti individuálně konzultují se svými profesory. Ve volném čase se mohou bavit ve studentských spolcích. Ty jsou často sportovní a závodí pak proti těm oxfordským ve všemožných disciplínách, nejprestižnější je veslování.