Víc tůní a meandrů v Jeseníkách ochrání před velkou vodou a zadrží v krajině vodu

Loučná nad Desnou chce v krajině udržet víc vody (zdroj: ČT24)

Loučná nad Desnou na Šumpersku spolu se spolkem Živá voda chtějí realizovat opatření, která mají zabránit povodním, ale zároveň vodu udržet v krajině. Pracují na projektu protipovodňové ochrany, který má sloužit právě i během sucha. Místo rozšiřování koryta a jeho zpevňování betonem chtějí využít přírodě blízká opatření. Jde hlavně o meandry a tůně. S prvními úpravami chtějí začít už v příštím roce.

Řeka Desná se v minulosti klikatila celým údolím až k obci Loučná nad Desnou. Její tok se ale zmněnil kvůli nové cestě. „Vytvořil se umělý kaňon, to znamená, že se řeka narovnala a zahloubila. Když se narovná, tak se samozřejmě zvyšuje (její) energie,“ řekl předseda spolku Živá voda Jiří Malík. 

Výsledkem takových změn často bývá vyšší riziko během povodní. Tím, že řeka teče rovně, výrazně se snižuje čas na reakci. V některých místech by mohla pomoci například úprava cesty tak, aby se při přívalových srážkách voda vylila i do původního koryta toku. „To by mohlo pomoci zadržet docela slušný objem vody a zadržet vodu v tom rychlém běhu dolů,“ dodal Malík. 

Obec odmítla vybudování velké nádrže

Menších opatření má však být mnohem víc – stovky, možná i tisíce. Kromě ochrany před povodněmi mají sloužit i k zadržování vody v krajině. „Tím, že jsme obcí, která je podél řeky a jsou tam blízko budovy, tak nemůžeme udělat žádná rozlivová opatření přímo v obci, musíme je dělat nahoře v krajině. Měli jsme možnost buď vybudovat další velkou nádrž, což je varianta, která se nám příliš nelíbila, anebo budovat menší opatření, která jsou přírodě blízká,“ popsala starostka obce Petra Harazímová (nestr.).

Strmé jesenické svahy momentálně mapují odborníci a jednotlivá opatření na základě svého průzkumu navrhují. Mělo by jít o meandry a tůně. „Čím víc zdrsníme krajinu, tím pomaleji poteče voda, tím víc jí zadrží a z krajiny se stane zase houba,“ řekl k úpravám předseda spolku Malík.

Vedení obce chce o protipovodňové ochraně jednat i se společností ČEZ. Její přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně totiž stojí v toku druhé místní řeky – Divoké Desné. Během ohrožení by mohla dolní nádrž zadržet mnohem víc vody než teď.