Ostrava vybrala podobu nového parkovacího domu. Nabídne 679 míst

Nový parkovací dům u Domu kultury města Ostravy se bude stavět podle návrhu ostravské společnosti Projektstudio EUCZ, která zvítězila v architektonické soutěži. Přišlo do ní 42 návrhů, dva z nich porota vyloučila kvůli nesplnění soutěžních podmínek. Ve finále se vybíralo ze sedmi návrhů. Stavba parkovacího domu by měla začít v roce 2021.

Parkovací dům bude stát na proluce v sousedství Krajského úřadu na místě dnešního parkoviště, které má kapacitu sedmdesát aut. Nový parkovací dům jich nabídne celkem 679 a bude mít jedno podzemní a šest nadzemních pater. Cenu město odhaduje na 300 až 350 milionů korun. Stavba by měla trvat rok a půl.

„Nový parkovací dům bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertní haly. Do struktury města přinese nový prvek, kterým ho obohatí. Pomůže vyřešit potřebu parkování v této atraktivní lokalitě,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). Parkoviště bude určeno pro návštěvníky okolních institucí i pro rezidenty. 

Město moderních staveb

Porota v soutěži posuzovala nejen architektonické řešení parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství, ale například i provozní, dopravní a technické řešení či finanční náročnost.

„Nový objekt vynikne vedle sousedících, poněkud komisně vyhlížejících budov, a přitom je do lokality zasazen s citem a respektem k okolí. To je důvod, proč se vyplatilo i na parkovací objekt vyhlásit architektonickou soutěž,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO), která byla zároveň porotkyní.

Náměstkyně připomněla, že v oblasti mají vzniknout významné stavby, kromě nové koncertní haly například i takzvaná Černá kostka, která bude sídlem vědecké knihovny.

Neúspěšné návrhy město vystaví

„Do budoucna se musíme zabývat celou koncepcí ulic 28. října a Opavská, které nyní představují spíše bariéru. Tu chceme eliminovat a umožnit lepší pohyb pěších i cyklistů a vytvořit přirozenější propojení s centrem města,“ doplnila Bajgarová. Problematikou by se měl zabývat i nově vzniklý Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

S vítězem architektonické soutěže Ostrava uzavře smlouvu na zhotovení projektové dokumentace. Všechny návrhy, které do architektonické soutěže dorazily, město představí veřejnosti na výstavě na přelomu roku.