Obce na Prostějovsku se obávají zvyšování teplot. Vysadí stromy a vybudují mokřady

Obce na Hané chtějí zmírnit dopady změn klimatu (zdroj: ČT24)

Celkem třináct obcí z mikroregionu Kostelecko na Prostějovsku má společný plán, jak reagovat na klimatické změny. Chtějí například pocitově snížit teploty během horkých dní, zadržet víc vody v krajině nebo se připravit na bleskové záplavy. Ve svých katastrech plánují vybudovat mokřady, remízky a vysadit ovocné aleje.

Například v Čelechovicích na Hané už dnes vzniká nový park. Na jeho místě kdysi stál cukrovar, který nyní připomíná už jenom komín a kopec suti. „Je to taková první vlaštovka výsadby v obci,“ řekla starostka Čelechovic na Hané Jarmila Stawartschová (STAN). 

Obec má naplánována i další opatření, kterými chce bojovat proti změnám klimatu. Na jiném místě by měl například vzniknout ovocný sad. Právě ovocné stromy na Hanou patří, v Čelechovicích budou mít vhodné podmínky.

Sada opatření počítá i se zadržováním vody v krajině, a to díky tůňkám nebo mokřadům. Jeden z nich by měl vzniknout nedaleko Bílovic. „Je to oblast, která byla dříve využívaná k selské těžbě. Byla tam těžena hlína na nepálené cihly. Bílovice jsou z toho komplet postaveny,“ popsal starosta Bílovic-Lutotína Miroslav Hochvald (nestr.). 

Výrazný nárůst teplot

Klimatické modely ukazují, že do roku 2030 by se měla průměrná teplota na Kostelecku zvýšit o tři desetiny stupně, do roku 2050 o jeden stupeň. V roce 2100 by mělo jít o nárůst až o čtyři stupně Celsia.

„Adaptační opatření mají jeden z efektů, a to že (sídla) zchladí. Zpomalí odtok vody, zadrží vodu v místě, tím se zvýší její odpar, a tím pádem nám klesá teplota,“ popsal jednatel Aqua Force Jan Závěšický. Podobné postupy jako na Kostelecku plánují i v jiných regionech střední Moravy, například v Litovli nebo Přerově.