Ostravské univerzitě hrozí, že bude bez akreditace pro všeobecné lékařství

Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu nedoporučuje schválení akreditace studijního programu Všeobecné lékařství pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Vysoké škole tak hrozí, že program letos nebude moci vůbec otevřít.

Návrh hodnotící komise úřadu univerzita obdržela v pondělí. „Byť jde o návrh, a nikoli o definitivní rozhodnutí, není to pro lékařskou fakultu ani pro univerzitu příjemná situace. Věříme, že Rada Národního akreditačního úřadu zohlední stoupající kvalitu jak v oblasti personálního obsazení, tak v oblasti vědy a výzkumu, která se na fakultě v posledních letech odehrála, a fakulta akreditaci obdrží,“ uvedl rektor Jan Lata.

S problémy se fakulta potýká delší dobu

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má dlouhodobé problémy. Kritiku si vysloužila zvláště poté, kdy se ukázalo, že pochybila při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval právě Národní akreditační úřad. Ke studiu škola totiž přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky. Kauza nakonec vyvrcholila odvoláním děkana Arnošta Martínka z funkce a vedením fakulty byl dočasně pověřen Václav Procházka.

Fakulta stála těsně před děkanskými volbami, když počátkem března Krajský soud v Ostravě, na který se odvolaný děkan obrátil, vrátil Martínka předběžným opatřením zpět do funkce. V té má zůstat nejméně do doby, než soud rozhodne o podstatě věci, tedy o tom, zda byl platně odvolán. Na definitivní stanovisko soudu se stále čeká.

Vztahy mezi vedením univerzity a fakulty tak dlouhodobě nejsou optimální. Přesto se obě strany shodly, že najít odpovídající garanty pro některé obory je velmi složité a v obdobné situaci jsou i ostatní lékařské fakulty. „Nedostatek odborníků s potřebnou habilitací je v podstatě jediný důvod, proč komise doporučuje akreditaci neudělit, ve všech ostatních ohledech fakulta všechny podmínky pro udělení akreditace splňuje,“ uvedl děkan fakulty Arnošt Martínek.

„Návrh na neudělení akreditace ze strany hodnotící komise by měl být pro lékařskou fakultu důrazným varováním, že je potřeba si zvolit takové vedení fakulty, které ji bude schopné vyvést ze současných problémů, razantně podpořit další výzkumné aktivity a stabilizovat pedagogický tým. Což by ostatně mohlo být i předmětem pravidelných kontrol ze strany Národního akreditačního úřadu v případě, že se nakonec rozhodne dát lékařské fakultě šanci a akreditaci, byť na omezenou dobu, udělit,“ doplnil rektor Lata.

Fakulta je důležitá, ukázala koronavirová krize

Podle něj se zvláště během koronavirové pandemie ukázalo, nakolik je fakulta pro Moravskoslezský kraj důležitá. Rektor připomněl, že v regionu pomáhaly stovky studentů fakulty, která se mimo jiné podílela na celostátním projektu testování kolektivní imunity a uskutečnila i vlastní dotazníkový průzkum zaměřený na vnímání pandemie.

„Jedna z nejvýraznějších postav boje proti koronaviru v naší republice, docent Rastislav Maďar, je přednostou jednoho z ústavů ostravské lékařské fakulty. Nemluvě i o pomoci materiální, zapůjčení přístrojového vybavení výrazně pomohlo zvýšit kapacitní možnosti vyšetření a diagnostiky této choroby,“ uvedl Lata.

Podle něj si je univerzita vědoma pochybení i nedostatků fakulty, ale vedení univerzity je přesvědčeno o její nezastupitelné roli nejen v kraji, ale i v rámci republiky. „Neudělení akreditace Lékařské fakultě Ostravské univerzity by bylo rozhodně velmi špatnou zprávou pro Ostravu a celý region a v negativním smyslu slova i vyvrcholením několik let trvajících neproduktivních sporů uvnitř fakulty i mezi vedením fakulty a univerzity,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Dodal, že z pozice primátora ale nemůže do těchto procesů zasahovat. „Nastane-li však taková situace, bude na místě důrazně apelovat na vedení Lékařské fakulty, aby z ní vyvodilo okamžitou osobní odpovědnost, nakolik kvalita přípravy studijního oboru a vlastního akreditačního spisu jde plně za ním,“ doplnil Macura.

 • 9. listopadu 2016 – Rektor Ostravské univerzity (OU) Jan Lata odvolal na návrh akademického senátu lékařské fakulty jejího děkana Pavla Zonču. Senát návrh zdůvodnil jeho špatnou komunikací a personální prací.
 • 20. března 2017 – Akademický senát zvolil kandidátem na děkana fakulty Arnošta Martínka, který ostravskou medicínu vedl mezi roky 2008 a 2012.
 • 11. července 2018 – Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí rektora, jímž na podzim 2016 odvolal z funkce tehdejšího děkana Zonču. Soud vrátil věc rektorovi k dalšímu řízení, a fakulta tak měla dva děkany.
 • 26. září 2018 – Akademický senát lékařské fakulty schválil nový návrh na odvolání děkana Pavla Zonči z funkce. Zonča ale zůstal děkanem do konce října 2018, kdy mu vypršelo původní čtyřleté funkční období. Ke stejnému datu, tedy 31. říjnu, rezignoval na funkci i děkan Arnošt Martínek.
 • 1. listopadu 2018 – Vedením lékařské fakulty byl dočasně pověřen rektor Ostravské univerzity Jan Lata. Rozhodlo o tom ministerstvo školství.
 • 14. listopadu 2018 – Akademický senát znovu zvolil děkanem lékařské fakulty Arnošta Martínka.
 • 20. listopadu 2018 – Rektor Lata oznámil, že odloží Martínkovo jmenování, protože chce nejprve prošetřit údajné machinace okolo přijímacího řízení, o kterých napsaly Lidové noviny. Fakulta odmítla, že by studenty přijímala nestandardně.
 • 13. prosince 2018 – Martínek byl jmenován do čela lékařské fakulty. Rektor OU Lata ale řekl, že děkan odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti při přijímání studentů pochybil. Podle Laty se tak stalo, vedení fakulty to ale odmítlo.
 • 17. ledna 2019 – Lékařská fakulta podala kvůli úniku osobních dat svých studentů trestní oznámení na neznámého pachatele. Udělala to po zprávách v médiích o manipulacích při přijímacím řízení na fakultu.
 • 10. června 2019 – Lékařská fakulta dostala zprávu Národního akreditačního úřadu, který ji prověřoval v souvislosti se zprávami o možných manipulacích při přijímacím řízení. Ze zprávy komise vyplývá, že při kontrole se objevila pochybení. Fakultě tak hrozí omezení akreditace pro obor všeobecné lékařství, na který by nemohla přijímat nové studenty.
 • 13. června 2019 – Děkan Martínek oznámil, že kvůli zjištění komise nehodlá rezignovat, protože pochybení u přijímacích zkoušek nepovažuje za osobní selhání.
 • 19. června 2019 – Rektor Lata oznámil, že akademickému senátu univerzity navrhne odvolání děkana lékařské fakulty Martínka.
 • 29. srpna 2019 – Rada Národního akreditačního úřadu rozhodla, že zahájí správní řízení k omezení akreditace oboru všeobecné lékařství na ostravské fakultě.
 • 9. září 2019 – Akademický senát lékařské fakulty nepodpořil podnět rektora Laty na odvolání Martínka.
 • 18. listopadu 2019 – Akademický senát Ostravské univerzity většinou jediného hlasu rozhodl o odvolání Martínka. V čele fakulty skončil k 2. lednu 2020.
 • 23. ledna 2020 – Akreditační úřad zastavil správní řízení k omezení akreditace lékařského oboru na Ostravské univerzitě, škola podle něj napravila chyby z minulosti. V únoru získala lékařská fakulta souhlas ministerstva zdravotnictví k akreditaci.
 • 20. února 2020 – Krajský soud v Ostravě, na který se obrátil odvolaný děkan Martínek, vydal předběžné opatření, které Martínka prozatím vrátilo do funkce. Volba nového děkana fakulty, plánovaná na 3. března, se odsunula.
 • 2. června 2020 – Hodnotící komise NAÚ nedoporučila schválení akreditace studijního programu všeobecného lékařství na LF OU.
 • 9. července 2020 – Rada NAÚ rozhodla, že LF OU nebude moci přijímat nové studenty do magisterského programu všeobecného lékařství.
 • 21. července 2020 – Soud rozhodl, že odvolání Martínka z funkce děkana není platné a zrušil jeho odvolání. Martínek den poté oznámil, že nejpozději v září rezignuje.
 • 1. září 2020 – Svůj záměr rezignovat Martínek oficiálně oznámil rektorovi Latovi. Ten jeho rozhodnutí uvítal.
 • 12. října 2020 – Akademický senát fakulty rozhodl, že novým děkanem by se měl stát epidemiolog Rastislav Maďar.
 • 13. října 2020 – Rektor Ostravské univerzity Jan Lata jmenoval do funkce nového děkana Lékařské fakulty Rastislava Maďara.
 • 1. února 2021 – LF OU zaslala NAÚ upravený akreditační spis pro studijní program Všeobecné lékařství, v němž se snažila vypořádat s připomínkami úřadu.
 • 26. dubna 2021 – LF OU získá po dlouhodobých problémech od NAÚ akreditaci programu Všeobecné lékařství. Nedostane ji ale na standardních deset let, nýbrž jen na pět.