Teletext ČT obhájil své výsadní postavení

Praha – Podíl na trhu u všech čtyř teletextů České televize dosáhl v roce 2011 více než 70 procent. Tato hranice byla překročena již v roce 2010. Souhrnný podíl za loňský rok dosáhl 70,14 procenta. Velký úspěch zaznamenal teletext sportovního kanálu ČT4 – jeho podíl na trhu se během roku zvýšil ze zhruba 15 procent na 28 procent. Potvrzuje to dlouhodobý poznatek, že teletext a sport se velmi dobře doplňují.

V oblíbenosti jednotlivých služeb lze sledovat dlouhodobý trend. Stoupá užití teletextů nových digitálních programů ČT4 a ČT24. Naopak klesá návštěvnost teletextů ČT1 a ČT2.

Teletext ČT na ČT1 navštívilo v jednom týdnu průměrně 437 760 diváků. Teletext Expres na ČT2 zhlédlo týdně v průměru 248 220 diváků. Sportovní teletext na ČT4 dosáhl týdenní průměrné návštěvnosti ve výši 409 230 diváků a u Teletextu Expres na ČT24 činila návštěvnost průměrně 166 070 diváků týdně.

Průměrný týdenní počet přístupů činil v roce 2011 na ČT1 přibližně 2,8 milionu, na ČT2 i ČT24 téměř shodně cca 1,3 milionu a na ČT4 rekordních 4,1 milionu.

Diváci se mohou těšit na teletext HD

Česká televize navíc na letošek chystá důležitou novinku – teletext HD. „Půjde o výrazné osvěžení teletextu. Moderní grafická podoba i příjemné ovládání by měly divákům přinést lepší komfort. Plánujeme ho spustit na platformě HbbTV satelitně letos na jaře a měl by to být ostrý start éry hybridní televize v Česku,“ dodává výkonná ředitelka Nových médií ČT Pavlína Kvapilová.

HD teletext
Zdroj: ČT24

Uvedená data o návštěvnosti teletextů vyplývají ze souhrnných údajů elektronického měření sledovanosti (peoplemetrů) v roce 2011. Výpočet je prováděn podle metodiky schválené zástupci Mediaresearch a Asociací televizních organizací (ATO).

Podíl na trhu se vypočítává na základě počtu diváků starších 4 let a času, který čtením teletextu strávili. Týdenní kumulovaná sledovanost je údaj o počtu diváků starších 4 let, kteří v uvedeném týdnu alespoň jedenkrát sledovali daný teletext. Počet přístupů je údaj o počtu přepnutí na dálkovém ovladači do režimu teletext.