Freedom House: Svoboda tisku je v ČR na dobré úrovni

Washington - V hodnocení svobody tisku ve 195 zemích světa obsadilo Česko 24. místo. Slovensko skončilo 43. V rámci 28 zemí střední a východní Evropy je ČR druhá a Slovensko páté. Uvádí to zpráva americké nevládní organizace Freedom House za rok 2009, podlke níž lze hovořit o existující svobodě tisku ve 36 procentech zemí. V 31 procentech je tato svoboda jen částečná, třeba v Bulharsku a Itálii. V ostatních státech podle Freedom House svoboda tisku není. Jedná se např. v Rusku, Vietnamu a Číně. Situace ve světě se podle zprávy celkově zhoršila osmý rok v řadě.

Nejhůře jsou ve světě hodnoceny Severní Korea, Turkmenistán a Barma. Nejlépe skončily Island, Finsko a Norsko. Vedle ČR se na stejném místě v celosvětovém žebříčku umístily Spojené státy a Litva. V rámci střední a východní Evropy je prý největší svoboda tisku v Estonsku, nejmenší naopak v Turkmenistánu.

Při hodnocení Blízkého východu a severní Afriky nenašla Freedom House žádnou zemi, kde by platila plná svoboda tisku. Nejlépe zde dopadl Izrael s částečnou svobodou, nejhůře Libye s žádnou svobodou. Z regionů dopadla tradičně nejlépe západní Evropa, kde z 25 zemí je částečné svoboda tisku jen u dvou zemí, Itálie a Turecka, a nesvoboda u žádné.

Nevládní organizace uvedla v poznámkách k některým zemím, že Rusko zůstalo i loni mezi zeměmi, které jsou pro média nejvíce represivní a nebezpečné. Kritiku na adresu Itálie vysvětlila mimo jiné oficiálními zásahy do veřejnoprávních sdělovacích prostředků.