Spor mezi Filozofickou a Národohospodářskou fakultou v kauze Kovářova plagiátorství se vyhrotil

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) trvá na loňském stanovisku své etické komise, podle které psal historik Martin Kovář plagiáty. Nesouhlasí se závěry komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE), podle které se Kovář plagiátorství nedopustil. Za urážlivé považuje vedení FF UK výroky zástupců VŠE, podle kterých šlo na UK o snahu profesora zničit, a zváží proti nim proto právní kroky. Vyplývá to z vyjádření vedení fakulty na jejím webu.

O rozhodnutí NF VŠE v kauze informovaly Lidové noviny (LN) a server Aktuálně.cz. Kovář je na fakultě zástupcem vedoucího katedry hospodářských dějin. Etická komise NF VŠE se jeho případem zabývala přibližně rok a na počátku května rozhodla, že není možné přijmout závěr o Kovářově plagiátorském deliktu.

Na možné opisování upozornili v roce 2018 tři doktorandi FF UK. Etická komise fakulty jeho plagiátorství potvrdila loni v únoru. Rozsah označila za významný. Kovář v souvislosti s případem v prosinci rezignoval na funkci prorektora UK a ke konci roku odešel i z fakulty. Obvinění z plagiátorství odmítl.

Případem se pak začala zabývat také Národohospodářská fakulta VŠE, kde Kovář stále působí. Podle LN její komise vycházela ze znaleckého posudku Jiřího Matznera, který se zabýval jen malou částí prohřešků, za které byl Kovář na FF UK odsouzen. Matzner také podle LN posuzoval možné plagiátorství jen z hlediska autorského zákona, nikoli etických standardů vědecké práce. Komise kromě toho využila i posudky historiků Roberta Kvačka a Jaroslava Pánka, které si loni v lednu objednal rektor UK Tomáš Zima. Oba autoři jsou podle LN Kovářovými dlouhodobými přáteli.

Vedení komisi důvěřuje

Podle vedení FF UK není důvod nevěřit rozhodnutí, že Kovář své texty opisoval. „Vedení Filozofické fakulty UK plně důvěřuje erudici a cti členů komise (FF UK), argumentaci závěrečné zprávy přijímá a s jejími závěry souhlasí,“ stojí ve vyjádření, které za vedení fakulty podepsal děkan Martin Pullmann.

Zástupci NF VŠE nařkli podle LN a Aktuálně.cz podavatele podnětu k přezkoumání Kovářových prací z úmyslné manipulace v jeho neprospěch a poukázali na formální nedostatky v práci etické komise FF UK.

Členka komise na VŠE Jeannette Franková podle Aktuálně.cz uvedla, že šlo o „zjevnou likvidaci člověka“. Podobně se údajně vyjádřil také předseda komise, bývalý děkan a současný proděkan fakulty Miroslav Ševčík.

Děkan FF UK se proti tomu ohradil. „Vedení Filozofické fakulty UK považuje výroky na adresu naší fakulty a členů naší akademické obce, které jsou v materiálech na webu NF VŠE obsaženy, za velmi urážlivé a zváží další kroky včetně právních,“ uvedl.

Podle etické komise FF UK Kovář opisoval rozsáhlé pasáže textů v knihách i studiích, které vznikaly v letech 1998 až 2018. Způsob, jakým Kovář své publikace připravoval, označila za nepřijatelný a neomluvitelný.