Samoživitelky zápolí s chudobou. Zeleninu pro děti si může pravidelně dovolit jen každá čtvrtá

168 hodin: Samoživitelky jsou ohrožené chudobou (zdroj: ČT24)

Skoro polovina matek samoživitelek nedostává pravidelně výživné a téměř třetina má měsíční příjmy menší než deset tisíc korun. Ovoce a zeleninu kupuje dětem pravidelně jen každá čtvrtá. Smutná data přinesl průzkum neziskové organizace Klub svobodných matek. Samoživitelky jsou po seniorech skupinou nejvíce ohroženou chudobou.

Nejčastěji mají samoživitelky ve své péči jedno (48 procent) nebo dvě děti (35 procent). Tři děti přiznalo 13 procent respondentek a čtyři jen čtyři procenta dotázaných. Pravidelné pomoci od svého okolí se dostává asi šedesáti procentům matek, jedna čtvrtina tvrdí, že je bez pomoci.

Nejčastěji se průměrný měsíční příjem matky samoživitelky pohybuje v rozmezí deseti až dvaceti tisíc korun, necelá třetina však musí vyjít s příjmy do deseti tisíc korun. Obdobná je úroveň měsíčních výdajů, kdy více než šedesát procent matek samoživitelek má měsíční výdaje v rozpětí deset až dvacet tisíc, necelá čtvrtina si vystačí s deseti tisíci korunami na měsíc.

Průměrný měsíční příjem samoživitelek
Zdroj: ČT24
Výživné
Zdroj: ČT24

Finanční situace tak umožňuje zařazovat pravidelně do jídelníčku ovoce a zeleninu jenom každé čtvrté matce samoživitelce a stejný podíl jich je schopen zaplatit dětem jejich zájmové aktivity. Ty více než polovina samoživitelek považuje za nadstandard, který si bez pomoci rodiny či přátel nemohou dovolit.

Výživné nedostávají všechny

Šestapadesát procent matek v průzkumu uvedlo, že pobírá výživné. Jednatřicet procent respondentek výživné nedostává vůbec a zbývající část, třináct procent, nepravidelně. „I když některé maminky výživné dostávají, nemají vyhráno, protože průměrná částka se pohybuje kolem dvou tisíc korun,“ vysvětlila ředitelka neziskové organizace Klub svobodných matek Dana Pavlousková.

„Častý trik neplatičů je práce na černo, aby nemuseli přiznávat příjmy, nebo mají svůj majetek napsaný na příbuzné,“ popsala Pavlousková, s čím se matky samoživitelky hojně potýkají. Jako nejčastější příčiny rozchodu s partnerem ženy uváděly odlišné názory na rodinu a život, nevěru, požívání alkoholu či jiných návykových látek a domácí násilí, drobnou kriminalitu či finanční problémy během vztahu.

  • Průzkum „Jak se žije matkám samoživitelkám v ČR“ neziskové organizace Klub svobodných matek probíhal od 20. dubna do 3. května 2018 a zúčastnilo se ho 1154 respondentek z celé České republiky.

Klub svobodných matek, který sdružuje výhradně matky samoživitelky, založila Dana Pavlousková, když se sama starala o děti. Ve facebookové skupině je nyní zaregistrováno přes 3500 žen. Radí si, podporují se a pomáhají si.

„Základní koncept Klubu svobodných matek se dá označit jako ženy sobě. Je založený na principu solidarity. Nezřídka maminka napíše, že má v peněžence 200 korun na příštích čtrnáct dní, což je pro řadu lidí naprosto nepředstavitelné. Právě těmto maminkám se v klubu snažíme pomáhat,“ vylíčila Pavlousková.