V Přerově zavádějí varovný systém

Přerov - V Přerově se lidé dozvědí rychleji o znečištění ovzduší. Z tamní chemičky totiž na konci května unikl štiplavý dým a nikdo ve městě přesně nevěděl, co se děje. Vytvoření varovného systému proto navrhla sama chemička.

Společnost se zavázala, že bude radnici informovat s 25hodinovým předstihem o všech odstávkách výrobny kyseliny sírové nebo nájezdech na nová zařízení. Oznámení, které pošle vedení města, bude obsahovat i možná rizika a předpokládané klimatické podmínky. „Informovanost není dobrá. My jsme předávali městu informace s určitým předstihem a zjistili jsme, že se to nedostalo dál. Zavázali jsme se, že proškolíme pracovníky odboru životního prostředí ve znalosti naší technologie. To by mělo pomoci v tom, že budou kvalifikovaně odpovídat na dotazy občanů,“ popisuje kroky chemičky výkonný ředitel Prechezy Karel Šimeček.

Informace o zvýšené koncentraci škodlivin v ovzduší se k lidem dostanou prakticky ihned, a to prostřednictvím úřední desky, internetových stránek města či kabelové televize. Povoláni budou také vedoucí vybraných odborů. „Odbor školství zajistí informovanost všem školským zařízením, odbor sociálních věcí předá informaci ústavům a penzionům pro starší občany,“ uvedla k připravovaným opatřením náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková. Své úkoly má i městská policie, která v případě úniku škodlivin bude občany varovat megafony nebo ampliony ve vozidlech.

Přerovské chemické závody byly založeny v roce 1894 a ročně vyprodukují až 150 000 tun kyseliny sírové. Ta je základní surovinou pro výrobu titanové běloby. A právě Precheza patří mezi její největší výrobce v Česku.

Vydáno pod