Moje soukromá válka

Sonda do charakteru české společnosti. Publicistický cyklus o autentických osobních příbězích a boji se zavedenou společenskou praxí. Vzniká v Tvůrčí producentské skupině Lenky Polákové za spolupráce s celou řadou režisérů, jako jsou Petra Všelichová, Markéta Nešlehová, Ivo Bystřičan, Pavel Dražan, Klára Řezníčková, Aleš Koudela, Jaroslav Večeřa a další. Dramaturgem je Martin Červenka.

Moje soukromá válka hledá odpovědi na otázky: Jaká je současná česká společnost? Jaká v ní panují pravidla? Co se považuje za obvyklé a správné? Co se akceptuje a co vnímá veřejnost jako nepřijatelné? Navazuje při tom volně na tradici cyklu Ta naše povaha česká.

Hlavní protagonisté jednotlivých dokumentů se dostávají do konfliktu s činiteli veřejného života, s vlivnými organizacemi, úřady a dalšími institucemi. Zápasí také se společenskými zvyky, tradicemi a normami. Nezřídka při tom poukazují na nedostatečnost platných zákonů a všeobecně přijímaných rituálů. Jednotlivé příběhy přinášejí křehké intimní výpovědi, ale i dramatické reportážní sekvence.

„Často jde o nikdy nekončící donkichotský zápas s větrnými mlýny, neboť protivník, s nímž naši hrdinové vstupují do konfliktu, je silnější, opírá se o platnou legislativu nebo o podporu veřejného mínění,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková a dodává k tomu, „i v dnešní době narůstající všeobecné skepse a rozčarování z politiky se najdou lidé, kteří se nevzdávají a snaží se pomáhat sobě i jiným. Často jsou to mladí lidé, kteří ještě přicházejí s ideály a mají vůli, sílu a nadšení k tomu, aby se konečně pokusili vytvořit u nás základy skutečné občanské společnosti. Každý z nich řeší zcela konkrétní, většinou i lokálně ukotvený problém, který lidem nějak ztrpčuje život - ale většinou nemají tu sílu se do boje se stání mašinérií pustit sami.“

Pořad chce zprostředkovat různé podoby občanské vzpoury a nesouhlasu. V každém dokumentu zaznívá pádný argument, proč je boj hlavních protagonistů opodstatněný a legitimní. Vedle toho mají prostor i názory protistrany a komentáře odborníků na danou oblast. Divák má potom možnost s odstupem konfrontovat všechny postoje a vytvořit si vlastní názor.

Na programu ČT2 se poprvé přihlásí 6. ledna.

Moji soukromou válku sledujte vždy v úterý od 21:40 hodin.

www.ceskatelevize.cz/mojesoukromavalka

Vydáno pod