Brömmelovy snímky vily Tugendhat spoutaly čas do svérázné smyčky

Brno - Brněnský Dům umění se věnuje fotografii setrvale. Tento žánr ve výstavní síni na Malinovského náměstí nyní zastupuje německý fotograf Dirk Brömmel se svojí sérií fotografií inspirovanou někdejšími i stávajícími osudy vily Tugendhat a jejích obyvatel.

Ve spolupráci brněnské instituce s Museum für Konkrete Kunst vznikla ojedinělá výstava německého fotografa a umělce narozeného v roce 1968. Kolekce nazvaná prostě Vila Tugendhat nabízí pozoruhodný časový a fotografický mix. Brömmel totiž nasnímal interiéry a exteriéry už desetiletí neobydlené vily a prostě je prolnul s historickými fotografiemi, na kterých jsou členové rodiny Tugendhatů zachyceni při každodenních aktivitách.

Na těchto mimořádných záběrech se tak unikátně prostupuje realita historická a současná. Fotografovi se jakoby podařilo spoutat plynutí času a tento mistrný pocit s lehkostí přenáší také na diváka. Důležité je také však jiné sdělení této kolekce. Manipulování se snímky a vlastně přepisování minulosti dneškem ukazuje, že mnohé z dřívějších let už je nenávratně ztraceno. Že prostě harmonického propojení minulosti a přítomnosti dosáhnout nelze.

  • Dirk Brömmel - Vila Tugendhat zdroj: www.dum-umeni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311986.jpg
  • Dirk Brömmel - Vila Tugendhat zdroj: www.dum-umeni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311984.jpg

Výstava ve svém obrazovém historickém plánu je také prostým dokumentem jedinečné idyly rodiny Tugendhatů ze 30. let. O to ostřejší je pochopitelně také ono nelítostné srovnání a prolnutí černobílého zalidněného „plátna“ s barevnou, ale paradoxně mnohem unylejší realitou vzácné památky před rekonstrukcí a také bez stálých obyvatel, kteří v tomto jedinečném domě vlastně stvrzovali jeho původní smysl.

Dirk Brömmel má také smysl pro míru. Dvě desítky obrázků vystavených na stejném principu ještě udrží návštěvníkovu pozornost a přihlížející nemá pocit z toliko jalového variování jednoho nápadu. A kurátoři výstavy správně připomínají, že autorovým postupem spočívajícím v následném seskládávání jednotlivých částí záznamu vzniká celek, jakási „superrealita“. Tento Brömmelův záměr nejlépe vyniká například na sérii fotografií obřích přepravních lodí, které snímal z ptačí perspektivy z přístavních mostních konstrukcí. Takto vytvořený obraz vnímatelné reality je lidskému oku stejně nedostižný jako obrazy mikrostruktur zhotovené pomocí speciální snímací techniky.

Až do konce ledna lze v brněnském Domě umění obdivovat fotografovu jedinečnou vloženou časovou smyčku. Dosáhl jí jednoduchým a efektním prolínáním historických fotografií, na kterých jsou členové rodiny Tugendhatů zachyceni při každodenních aktivitách, s jím nasnímanými interiéry a exteriéry dnes už neobydlené vily.

Zrekonstruovaná vila Tugendhat by se veřejnosti měla otevřít 3. března příštího roku.Pokud jste brněnskými patrioty nebo znalci architektury, pomůže vám nynější návštěvnické vakuum u mimořádné stavby svérázně překonat právě zajímavá a nápaditá výstava.