AVÍZO: Dny otevřených dveří na ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze pořádá v pátek a v sobotu 23. a 24. ledna 2015 od 8:00 do 16:00 hodin (v sobotu do 13:00) dny otevřených dveří. K vidění budou školní laboratoře, ale třeba i školní formule. Zájemci o studium se ale hlavně dozvědí, co se na ČZU mohou naučit.

Cílem dnů otevřených dveří je přiblížit atmosféru vysokoškolského studia ještě před odesláním přihlášek, usnadnit uchazečům výběr vysoké školy a pomoci jim s přípravou na přijímací řízení. Bude možné si prohlédnout nejen kampus, ale zblízka vidět špičkové laboratorní přístroje, učebny i posluchárny. Zástupci vedení jednotlivých fakult budou prezentovat studijní možnosti. 

Dveře otevřou všechny fakulty ČZU – Provozně ekonomická fakulta, Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů, Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Fakulta tropického zemědělství – a Institut vzdělávání a poradenství (v Malé Chuchli).

Co chystají jednotlivé fakulty?

Provozně ekonomická fakulta

PEF plánuje v obou dnech v 9:00 besedu s děkanem, v 10:00 prohlídku fakulty a exkurzi do areálu školy. V pátek proběhne beseda s děkanem fakulty též v 11:00 a ve 14:00 hodin. Součástí programu budou prezentace studentských organizací a pochopitelně široká nabídka informací o studiu.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Zájemci si prohlédnou prostory fakulty (v pátek od 8:00 do 16:00 hod., v sobotu od 8:00 do 13:00 hod.) a budou se moci účastnit informačních besed s proděkany pro studijní a pedagogickou činnost, které se budou konat v pátek 23. ledna v 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hodin a v sobotu 24. ledna v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin).

Technická fakulta

Pro zájemce o studium bude připravena prezentace studijních možností, exkurze do laboratoří a učeben a osobní setkání s pedagogy a studenty. Součástí programu budou prezentace studentské formule, testování reakční doby aj. (Základní informace o studiu budou představeny vždy v 9:00 a v 11:00, v pátek též ve 13:00 a v 15:00 hodin. Pak vždy následuje exkurze.)

Fakulta lesnická a dřevařská

Během obou dnů se budou opakovaně konat přednášky proděkana pro studijní a pedagogickou činnost (v 9:00, 10:00, 11:00, v pátek také ve 13:00 a 14:00 hodin), který představí uchazečům univerzitu, fakultu a zejména studijní obory vyučované na FLD.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet některé technologie používané k výuce včetně simulátoru harvestoru. Představí se i zájmové studentské spolky (trubači, Studentský myslivecký spolek, Studentský zájmový spolek FLD ČZU).

Fakulta životního prostředí

Pro zájemce jsou připraveny informační schůzky s proděkanem pro studijní činnost, akademickými pracovníky fakulty, zástupci Akademického senátu FŽP a studentů. Vedle toho bude možné zhlédnout prezentace jednotlivých studijních programů ve vybraných posluchárnách a položit dotazy přítomných studentům a pedagogům. Uchazečům budou ukázány nejen posluchárny, ale též cvičebny a laboratorní zázemí fakulty. 


Fakulta tropického zemědělství

Zájemci budou mít možnost vyslechnout prezentaci proděkana zaměřenou na studijní možnosti na fakultě, a to 23. ledna v 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00 a 24. ledna v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 hodin. Návštěvníkům se také otevře Botanická zahrada FTZ a laboratoře. Představu o činnosti si bude možné vytvořit i z prezentace FTZ promítané na LCD panelech pavilonu T z projekce filmu o FTZ a o záchraně antilopy Derbyho. Studenti-členové akční skupiny Be Fair na ČZU, budou nabízet zdarma fair trade kávu, čaj, sušenky a sušené ovoce. Dále proběhne prezentace studentských aktivit kolem záchrany antilopy Derbyho.

Institut vzdělávání a poradenství

Dny otevřených dveří na institutu budou organizovány v prostorách IVP v Malé Chuchli (V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle). Zájemci získají informační materiály o programech nabízených IVP včetně možnosti individuální konzultace v případě hlubšího zájmu o určitý obor. Projdou si výukové prostory a vyzkouší používání didaktické techniky sloužící k výuce, např. interaktivní tabuli, využití videozáznamu a jeho bezprostřední analýzu z hlediska pedagogických principů apod.

Josef Beránek, ČZU