Washingtonská deklarace položila základy ČSR

Paříž - Prohlášení československé nezávislosti, zvané Washingtonská deklarace, bylo publikováno 18. října 1918 v Paříži prozatímní exilovou vládou v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Tento základní dokument československého zahraničního odboje, který byl odpovědí císaři Karlu I. a jeho snaze uchránit federalizací územní celistvost Rakousko-Uherska, vedl k vyhlášení samostatného Československa. V den publikování deklarace byla na domě obývaném Masarykem poprvé slavnostně vztyčena československá vlajka. V návaznosti na historickou vlajku Čech byla definována jako spojení dvou pruhů, bílého nad červeným.

Masaryk, který prohlášení sepsal a den před publikací jej ve Washingtonu předal vládě USA a prezidentovi Woodrowu Wilsonovi, v něm autonomii českého a slovenského národa v rámci habsburského mocnářství jednoznačně odmítl. „Věříme v demokracii - věřme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší“, stálo v závěru textu.

Současně s publikováním Washingtonské deklarace ministr Rakouska-Uherska Julius Andrássy zaslal prezidentovi USA nótu, ve které deklaruje ochotu jeho země přistoupit na mírové podmínky USA a souhlasí s uznáním práv Čechoslováků.