Přírodní koupaliště v Poděbradech

Jedním z nejnavštěvovanějších míst, kam se lidé z Olomoucka a blízkého okolí chodí osvěžovat, je přírodní koupaliště na území Horky nad Moravou. Ta je vzdálená pět kilometrů od Olomouce a rozsáhlá vodní plocha vznikla těžbou štěrkopísku. Část břehu je přeměněna na pláže a hojně navštěvované koupaliště má podle slov Evy Čehovské, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální vodu vhodnou ke koupání. Přesto občanům doporučuje, aby se po koupání osprchovali z důvodů smytí vodních mikroorganismů, které však nejsou toxické. Město Olomouc na území Horky nevlastní žádné pozemky, přesto se bude finančně podílet na likvidaci odpadků a na údržbě břehů koupaliště. Návštěvnící si koupaliště pochvalují.