Posvěcené prameny v lázních Slatinice

Aby léčivé prameny v lázních Slatinice neztratily během roku svou sílu, žehnal jim olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Žehnání doprovázel svým zpěvem sbor Dvořák z Olomouce. Na závěr odpoledne vystoupil folklorní soubor Malá Hanačka. Slavnostního zahájení lázeňské sezóny se zúčastnilo přes sto lidí z místa i okolí.