Navržené úřednické tváře v nové vládě

Praha - Designovaný premiér Jan Fischer už seznámil prezidenta Václava Klause s návrhem personálního složení svého kabinetu. Seznam ministrů mu předal na Hradě. Jeho vláda bude mít dva místopředsedy. Stát se jimi mají noví ministři zahraničí a obrany a dosavadní náměstci na těchto úřadech Jan Kohout a Martin Barták. Klaus má novou vládu jmenovat v pátek 8. května. 

Kandidáti do nové úřednické vlády

Štefan Füle (47) - ministr pro evropské záležitosti

Studoval Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě (1981-1986) a poté se zúčastnil stipendijního programu OSN k problematice odzbrojení (1988). Od července 2005 je velvyslancem a vedoucím stálé mise ČR při NATO. V minulosti byl českým velvyslancem v Litvě (1998-2001) a Velké Británii (2003-2005). Od června 2001 do prosince 2002 byl prvním náměstkem ministra obrany Jaroslava Tvrdíka (ČSSD) pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Jan Kohout (48) - ministr zahraničí a místopředseda vlády

Absolvent Filozofické fakulty UK. Od loňského ledna je náměstkem ministra zahraničí pro rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc a právní a konzulární záležitosti. Dříve byl velvyslancem ČR při Evropské unii (2004-2007). Předtím působil rok jako státní tajemník pro evropské záležitosti a první náměstek ministra zahraničních věcí. V dubnu 2005 Kohout jednal s tehdejším premiérem Stanislavem Grossem (ČSSD) o tom, že by ho případně vystřídal v čele vlády. Grossovu nabídku však nakonec odmítl. Kohout je od roku 1995 členem ČSSD, předtím byl v letech 1986 až 1989 v komunistické straně.
    
Martin Pecina (41) - ministr vnitra

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě. Studoval též na Sheffieldské obchodní škole (Sheffield Business School), je držitelem titulů Ing. a MBA. Od 2. září 2005 je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V letech 1990-1992 podnikal jako programátor, následující čtyři roky byl obchodním ředitelem firmy Proxima. V roce 1996 přešel do podniku Hutní projekt Frýdek-Místek, kde byl v letech 1999 až 2003 generálním ředitelem. Od února 2003 do září 2005 byl náměstkem sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví ministerstva průmyslu a obchodu. Pecina byl do roku 1997 členem ODS. V letech 2001-2005 patřil mezi sociální demokraty - členství se vzdal v souvislosti s vedením ÚOHS.

Vladimír Tošovský (47) - ministr průmyslu a obchodu

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Od roku 1986 pracoval ve společnosti Středočeská energetická (dříve Středočeské energetické závody), kde prošel různými funkcemi, naposledy byl vedoucím sekce obchodování s elektřinou. V roce 2001 byl jmenován ředitelem společnost ČEZ Trade. V srpnu 2005 se stal členem vedení společnosti ČEPS, která provozuje tuzemskou přenosovou soustavu, zde dělal výkonného ředitele pro obchod a od roku 2006 je generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEPS.

Jakub Šebesta (61) - ministr zemědělství

Absolvent vinařství na střední zemědělské škole v Modré u Bratislavy, při zaměstnání vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Od září 1992 je ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Začínal v JZD jako vinař, v roce 1976 pracoval v potravinářské inspekci, později se zabýval kontrolou jakosti vína. V roce 1990 stanul v čele brněnské pobočky potravinářské inspekce.

Petr Šimerka (61) - ministr práce a sociálních věcí

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze. V současné době je náměstkem ministra práce a sociálních věcí pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce. Na ministerstvo přišel za Vladimíra Špidly v prosinci 1998, za ministra Zdeňka Škromacha byl prvním náměstkem. Před příchodem na ministerstvo působil od roku 1990 jako předseda odborového svazu civilních zaměstnanců armády, ve svazu předtím 17 let působil jako právník.

Rostislav Vondruška (48) - ministr pro místní rozvoj

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Od listopadu 2004 je ředitelem České centrály cestovního ruchu - CzechTourismu. Před příchodem do CzechTourismu pracoval dva roky jako ředitel prodeje a marketingu v podniku G. Benedikt, který vyráběl a obchodoval s hotelovým a restauračním nádobím. Předtím měl vlastní poradenskou společnost. Začínal v hotelu International jako číšník, působil v hotelu Palace (končil jako jeho ředitel), byl vedoucím provozu pražského Hiltonu, poté prošel i hotely Renaissance a Marriott. V letech 1996 až 1998 byl ředitelem Kongresového centra Praha.

Ladislav Miko (49) - ministr životního prostředí

Miko je držitelem dvou doktorátů v oborech obecná biologie a systematická biologie a ekologie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2005 vede Ředitelství ochrany přírodních zdrojů Evropské komise. Miko 10 let působil v zoologickém ústavu Slovenské akademie věd, v 90. letech devět let zastával funkci zástupce ředitele České inspekce životního prostředí. V letech 2002 až 2005 byl náměstkem ministra životního prostředí na úseku ochrany přírody.  

Michael Kocáb (54) - ministr pro lidská práva a národnostní menšiny

Vystudoval pražskou konzervatoř obor varhany a skladba (1973 až 1979). V 70. letech založil skupinu Pražský výběr. Po jejím rozpadu vytvořil roku 2006 projekt Pražský Výběr II. Na začátku 90. let stál spolu s Kratochvílem u zrodu investičního fondu Trend. Byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR za Občanské fórum (prosinec 1989 až říjen 1991), loni v říjnu neúspěšně kandidoval jako nezávislý za Stranu zelených do Senátu v Praze 1. 23. 1. 2009 se stal ministrem pro lidská práva a menšiny.

Martin Barták (42) - ministr obrany a místopředseda vlády

Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze, absolvoval stáže na Harvardově univerzitě (USA), Oxfordské univerzitě (Velká Británie) a Hannoverské univerzitě (Německo). Od září 2006 první náměstek na ministerstvu obrany, kde se z titulu své funkce zabýval například nákupem rakouských obrněných transportérů Pandur. V letech 1992 až 2006 pracoval jako neurochirurg v pražské Nemocnici Na Homolce, v roce 1996 krátce pracoval v Radcliffově nemocnici v britském Oxfordu. Od roku 2000 byl šest let poradcem místopředsedy ODS Petra Nečase pro otázky bezpečnostní a obranné politiky a v letech 2002 až 2006 také poradcem Nečasova stranického kolegy a šéfa sněmovního bezpečnostního výboru Jana Vidíma. V minulosti se angažoval v řádu zpěváka Daniela Landy Ordo Lumen Templi.

Dana Jurásková (47) - ministryně zdravotnictví

Absolvovala Střední zdravotnickou školu, posléze vystudovala pedagogiku ošetřovatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1991). V letech 2000 až 2004 studovala na VŠE, kde získala titul MBA; v roce 2007 dokončila postgraduální studium oboru sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Současnou pozici ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze nezastává ani měsíc. Dříve působila od roku 1987 ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde od roku 1996 zastávala funkci náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra); byla rovněž zástupkyní ředitele v době realizace projektu spolupracujících fakultních nemocnic a v roce 2007 byla pověřena vedením nemocnice do výběrového řízení, kterého se neúčastnila. V roce 2003 se stala vedoucí Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. Je prezidentkou České asociace sester.

Daniela Kovářová (44) - ministryně spravedlnosti

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul JUDr. Od května 2008 je ředitelkou Justiční akademie v Kroměříži. V roce 1989 se stala advokátkou, v letech 1990 až 2008 měla vlastní advokátní praxi v Plzni zaměřenou na trestní právo, rodinné právo a smluvní agendu. V letech 2005 až 2008 vedla odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory. V roce 2002 byla jmenována zkušebním komisařem pro advokátní zkoušky v oboru trestní právo. Má za sebou rozsáhlou publikační činnost v odborných časopisech i denním tisku. Pod pseudonymem Ida Sebastiani vydala v roce 2008 knížku tajemných a fantastických povídek s názvem Minutové povídky.

Miroslava Kopicová (57) - ministryně školství

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí jako ředitelka Národního vzdělávacího fondu (od 1994) a první místopředsedkyně vládní Rady pro výzkum a vývoj. Byla ministryní školství v první vládě Mirka Topolánka (2006), od roku 1990 řídila programy spolupráce s EU (Evropskou komisí) v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky. Před rokem 1989 pracovala na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí a ve Státní komisi pro vědecko-technický a investiční rozvoj. Nikdy nebyla členkou žádné politické strany.

Václav Riedlbauch (62) - ministr kultury

V letech 1962-1968 studoval hru na akordeon u dr. Josefa Smetany a skladbu u Zdeňka Hůly na Pražské konzervatoři. Ve studiu skladby pokračoval na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Václava Dobiáše. Od roku 2001 je generálním ředitelem České filharmonie. V letech 1970-1978 učil na Konzervatoři v Praze, v letech 1987-89 řídil jako umělecký šéf operu Národního divadla, v letech 1990-93 byl ředitelem programu Paláce kultury a v letech 1990-2004 působil jako vedoucí katedry skladby na Hudební fakultě HAMU, kde je od roku 2000 profesorem.

Gustáv Slamečka (49) - ministr dopravy

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Banské Bystrici, v druhé polovině 90. let získal v ČR a Spojených státech titul MBA. Od května 2007 je ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), od letošního února je náměstkem ministra dopravy. Před příchodem na SFDI působil přes deset let v pražské pobočce nizozemské banky ABN Amro, končil jako manažer správy peněžních toků a hotovosti pro významné klienty. Po vysoké škole začínal v Jednotě Nitra, pracoval i ve Slovenské obchodní inspekci a předtím, než přesídlil do ČR, pracoval v Institutu aproximace práva Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Má slovenské občanství, v ČR má trvalý pobyt.

Eduard Janota (57) - ministr financí

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1975). V roce 1978 absolvoval postgraduální studium na katedře financí VŠE. Od dubna 1999 je náměstkem ministra financí. Kariéru zahájil v roce 1976 jako odborný referent na Generálním ředitelství České státní pojišťovny, od roku 1978 působí na ministerstvu financí v odboru státního rozpočtu, od roku 1992 ve funkci jeho ředitele. Mezi lety 2001 až 2006 byl prvním náměstkem ministra financí. 

Štefan Füle
Štefan Füle
Více fotek
 • Štefan Füle autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/159/15854.jpg
 • Jan Kohout autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/805/80405.jpg
 • Martin Pecina autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/828/82710.jpg
 • Vladimír Tošovský autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/842/84156.jpg
 • Jakub Šebesta autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/817/81643.jpg
 • Petr Šimerka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/817/81640.jpg
 • Rostislav Vondruška autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/805/80409.jpg
 • Ladislav Miko autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/843/84261.jpg
 • Michael Kocáb autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/842/84158.jpg
 • Martin Barták autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/805/80482.jpg
 • Dana Jurásková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/830/82967.jpg
 • Daniela Kovářová autor: Stanislav Peška, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/818/81758.jpg
 • Miroslava Kopicová autor: ČTK/Michal Krumphanzl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/814/81363.jpg
 • Václav Riedlbauch autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/423/42210.jpg
 • Gustáv Slamečka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/820/81917.jpg
 • Eduard Janota autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/843/84243.jpg