Skauti v rolích archeologů

V archeologické naleziště z oblasti národního parku Tical v Guatemale se v druhé polovině července proměnil skautský tábor nedaleko Ruprechtic na Broumovsku. Účastníkům tábora, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli práci archeologů, se v okolí podařilo odkrýt několik vzácných nálezů, pozůstatků zaniklé mayské kultury. Všechny jsou k vidění v muzeu, které pro ně postavili. Exponátům dominují především staré vázy, ale nechybějí ani naučné panely s informacemi o mayské civilizaci. 

Video Reportáž Terezy Noskové
video

Reportáž Terezy Noskové