Program ČT v Den české státnosti

Programová nabídka ČT k 28. září 2010:

ČT2 10:00 Národní svatováclavská pouť 2010

Přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi u příležitosti státního svátku ČR. Poprvé jí bude předsedat nový pražský arcibiskup Dominik Duka. Jejím průběhem bude diváky provázet P. Vladimír Málek.

ČT2 20:00 Den české státnosti

Přímý přenos slavnostního shromáždění z pražského Rudolfina. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Nečase a pražského arcibiskupa Dominika Duky bude v obnovené premiéře promítnut český historický film Svatý Václav z roku 1930 s hudbou O. Nedbala a J. Křičky. Synchronně hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem J. Kučerou. Film Svatý Václav natočil režisér Jan S. Kolár a hrají v něm Zdeněk Štěpánek, Jiří Steimar, Vera Baranovskaya, Dagny Servaes, Jindřich Edl, Theodor Pištěk, Josef Rovenský a další. Snímek byl natočen k poctě národního světce u příležitosti svatováclavského milénia v roce 1929.

ČT2 22:05 Svatý Václav: světec – kníže – legenda (premiéra)

Dokument o natáčení a premiéře celovečerního filmu Svatý Václav v roce 1930, peripetiích ztraceného notového zápisu hudebního doprovodu a současné rekonstrukci celého díla. Obsahuje zajímavé souvislosti z natáčení původního snímku. Celkové náklady tehdy činily 4,5 milionu Kč předválečné měny a byl to ve své době nejnákladnější evropský film.


Den české státnosti připomene Česká televize také prostřednictvím dokumentárních, publicistických a hudebních pořadů:

ČT2 11:30 Hledání ztraceného času – Milénium (1)

Tisíc let od smrti knížete Václava bylo podnětem k mohutným oslavám (1999).

ČT24 13:05 Historie.cs – Svatý Václav v nesvaté době

Jak se měnil kult svatého Václava, patrona českých zemí, v průběhu 20. století.

ČT2 14:55 Koncert ze Zlatého salónku Pražského hradu

B. Smetana: 1. smyčcový kvartet e moll Z mého života (1996). Účinkuje Wihanovo kvarteto.

ČT2 15:25 Na den svatého Václava

Proč, kdy a jak uctívají Češi svého patrona (2000).

ČT2 17:20 Hledání ztraceného času – Milénium (2)

Tisíc let od smrti knížete Václava bylo podnětem k mohutným oslavám (1999).

ČT2 17:40 64. mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2009

Záznam slavnostního zahajovacího koncertu z Obecního domu v Praze. Cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, diriguje A. Witt.

ČT24 18:32 Vzkaz Miloslava Vlka

Kardinál, který stál dvě desetiletí v čele českých katolíků.