Adaptační kurz pro žáky 6. třídy ZŠ Poběžovice

Počátkem měsíce září se sedmnáct žáků šestého ročníku poběžovické základní školy zúčastnilo adaptačního kurzu, který probíhal na srubu nedaleko letoviska Babylon. Na zážitkové tři dny se šesťáci vydali se svými učiteli, se speciálním pedagogem a výchovným poradcem. Hlavní náplní kurzu bylo vzájemné poznání s učiteli i se spolužáky v jiném prostředí, než nabízí škola. Hry v kolektivu jsou jedním z prostředků, kdy žáci odhalí své přednosti či rezervy. Učitelé připravili pestrý program, plný netypických činností. Kurz začal seznamovacími hrami, dále se žáci s chutí zapojili do her sociálních, psychologických, smyslových i fyzicky náročných a strategických.

Video Reportáž Nikoly Zámečníkové
video

Reportáž Nikoly Zámečníkové