Výstava Příběhy z Hrádku

Sedmnáctého února proběhla ve Státním okresním archivu v Příbrami slavnostní vernisáž k zahájení výstavy, která nese název Příběhy z Hrádku aneb Počátek zkázy staré Příbrami. Návštěvníci se zde setkají s více než pětisetletou historií významné budovy města. Na krátké odpolední slavnosti výstavu představil ředitel archivu pan Daniel Doležal. Autorka libreta výstavy, ředitelka Státního okresního archivu v Příbrami PhDr. Věra Smolová, připojila poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli, jmenovitě vyzdvihla pana Jana Čáku.

Právě díky známému příbramskému spisovateli se zachovalo originální prkno z renesančního záklopového stropu v Hrádku. Pan Čáka tuto věc několik let přechovával ve své domácnosti a poté ji přinesl do Hornického muzea. Je to jediná část stavby, která se dochovala až dodnes. V současnosti zdobí výstavu v archivu.

Návštěvníci expozice se přesvědčí o tom, jaké krásné budovy v Příbrami dříve stávaly, dokud nemusely podlehnout tvrdým požadavkům doby. Výstava ve Státním okresním archivu potrvá až do 30. listopadu. Vstup je pro všechny volný.

Video Reportáž Michaely Rozšafné
video

Reportáž Michaely Rozšafné