Televizní studio Ostrava v pohybu

Počátek historie ostravského televizního studia se váže k výstavbě nového televizního vysílače v Ostravě-Hoštálkovicích v roce 1955. Přímo pod věží, a pod ochrannou rukou ostravského rozhlasu, bylo tehdy vytvořeno první televizní studio na Moravě a ve Slezsku. Bylo to přesně 31. prosince 1955 v 19.30 hodin, kdy Televizní studio Ostrava oslovilo své diváky poprvé.

Ze začátku vysílalo 3x týdně převážně distribuční filmy, postupně se jeho vlastní tvorba rozšiřovala a vyvíjelo se i technické vybavení. Nejstarší regionální pracoviště České televize se v průběhu své existence profilovalo jako plnoformátové studio, kde se významně uplatňuje zpravodajství z regionů severní i střední Moravy a Slezska. Vysoce hodnocená vždy byla a stále je tzv. ostravská publicistická škola. Současné dokumenty a publicistické pořady tvoří podstatnou součást vysílacího schématu. V žánru dramatické tvorby vznikají seriály, pohádky, televizní i distribuční filmy. S důrazem na kulturní dědictví i současnost pořizuje televize záznamy představení regionálních divadel i záznamy koncertů a významných kulturních událostí. Další výrazný podíl na televizním programu mají zábavné a hudební pořady, stejně jako pořady pro děti a mládež.

Televizní studio Ostrava v pohybu
Televizní studio Ostrava v pohybu
Více fotek
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311969.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311932.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311934.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311933.jpgTelevizní studio Ostrava připraví každoročně kolem 3000 hodin odvysílaných pořadů. Společně s brněnským studiem tak naplňuje zákonem stanovený dvacetiprocentní podíl regionální tvorby na vysílání České televize.

Televizní studio Ostrava v pohybu
Televizní studio Ostrava v pohybu
Více fotek
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311970.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311965.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311936.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311913.jpg

Dramatická tvorba produkovaná ostravským studiem zahrnuje všechny žánry – komedie, dramata, pohádky i seriály. Při volbě tématu dávají tvůrci přednost originálním dílům a jejich převedení do přitažlivého filmového tvaru. Natáčíme většinou v reálném prostředí. Ke spolupráci oslovujeme osvědčená jména herců a tvůrců, ale dáváme také prostor hereckým nadějím, v titulcích našich filmů najdete často jména dosud méně známých režisérů, kameramanů, autorů hudby aj. Jejich ostravská zkušenost je následně vnímána jako významný start do další kariéry. Pořizujeme rovněž záznamy představení divadel i alternativních scén Moravskoslezského regionu, v magazínech mapujeme specifiku regionální kultury. Soutěžní, hudební, zábavné a publicistické pořady pro děti, mládež, ale i pro dospělé publikum, jsou vedeny společnou snahou o to, aby originálními tématy a nápady obohacovaly televizní zábavu a aby oslovovaly všechny věkové kategorie diváků, od malých předškoláků, přes dospívající, střední věkovou kategorii až po zralou generaci. Každoročně pořizujeme také záznamy koncertů vážné i populární hudby, originálním programem z Ostravy se podílíme na velikonoční sbírce Pomozte dětem!.

Televizní studio Ostrava v pohybu
Televizní studio Ostrava v pohybu
Více fotek
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311967.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311962.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311973.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311964.jpg

Dokument a publicistika z Ostravy zpracovává témata z nedávné historie a často při tom odhaluje dosud zatajená fakta či pozadí dřívějšího tendenčního výkladu. Zasloužený divácký ohlas mají kulturní dokumenty, portréty významných osobností a kritický pohled na současnou realitu. Tradiční místo mají publicistické a dokumentární cykly, populární jsou magazíny zaměřující se na zdravý životní styl, bydlení a ochranu přírody. Výrazné postavení zaujímají cykly věnované moderní historii. Zadání televize veřejné služby naplňuje pátrací relace vznikající za spolupráce s Policií ČR a servisní magazíny pro národnostní i zájmové menšiny. Zpravodajství z regionu klade důraz na aktuálnost témat a informací. Do celostátního vysílání přispíváme živými vstupy přímo z místa dění v reálném čase. Přinášíme takové typy informací, které divákům umožňují rychlou a srozumitelnou orientaci v současném dění. To vše v klíčových a tradičních pořadech: Události v regionech, Události v regionech plus, Týden v regionech, Před půlnocí, Hyde park, Zajímavosti z regionů a Tep 24. Blízkost polské hranice a dobrá spolupráce s veřejnoprávní televizí našich sousedů se odrážejí ve společném pořadu Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie.

Televizní studio Ostrava v pohybu
Televizní studio Ostrava v pohybu
Více fotek
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311927.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311928.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311968.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311966.jpg

Sportovní zpravodajství, původně uplatňované zejména v regionálních vysílacích časech, se po vzniku sportovního kanálu ČT etablovalo v daleko větším rozsahu. Narostl počet a délka příspěvků, zkrácených záznamů, reportáží i přímých přenosů. Nechybí ani sportovní magazín.

Televizní studio Ostrava v pohybu
Televizní studio Ostrava v pohybu
Více fotek
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311929.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311931.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311972.jpg
 • Televizní studio Ostrava v pohybu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3120/311971.jpg
 • 3 studia (2 TV studia na ul. Dvořákova (120 a 160 m2) a 1 studio v Ostravě - Radvanicích (od r. 2001, 400 m2)
 • 3 režijní komplexy (2 ul. Dvořákova, 1 Ostrava - Radvanice)
 • 1 digitální odbavovací pracoviště
 • 4 zpravodajské střižny
 • 5 střižen pro výrobu dramatické a zábavné tvorby a pro publicistiku a dokument
 • 2 digitální zvukovýroby
 • grafické pracoviště
 • 1 osmikamerový přenosový vůz
 • 1 satelitní vůz pro redakci zpravodajství
 • pracoviště pro výrobu a odbavování skrytých titulků
 • pracoviště záznamu a přepisu
 • 19 studiových kamer
 • 8 kamerových souprav pro zpravodajství
 • 5 kamerových souprav pro ostatní tvorbu
 • sklad kostýmů
 • sklad rekvizit
 • maskérna
Video Televizní studio Ostrava v pohybu
video

Televizní studio Ostrava v pohybu