Rohatec a Novosedly dokončují protipovodňová opatření

Rohatec - Rohatec a Novosedly, dvě obce na jihu Moravy, které postihují často záplavy, dokončují protipovodňové hráze. Po zdlouhavém administrativním vyřizování s jejich stavbou vloni začaly a letos končí. Novosedly, které zasáhly povodně naposledy v roce 2006, stála stavba 15 milionů korun. Hotova bude na konci dubna. Rohatec, jenž se topil v roce 2010 a za hráze zaplatí 20 milionů, na sklonku letošního roku.

Rohatecké trápila velká voda téměř každý rok. Rozvodněná Morava je nezvladatelný živel a pokaždé se přiblíží až k domům. Dlouhá léta volání po řešení problému vykulminovala až předloni. Tehdy se na obec valila voda hned dvakrát. Poprvé v květnu, kdy řeku Moravu ještě zastavily provizorní hráze z dvou a půl tisíce pytlů naplněných pískem. O čtrnáct dní později ale už hráze obydlí neochránily a starosta musel kvůli vodní hrozbě evakuovat čtyři rodiny z nejníže položených domů. Voda totiž stoupla o 2 metry, a to už byla kritická míra. „Mělo to tentokrát takový nějaký rychlý průběh, voda se dostala k obydlím velmi rychle,“ popsal tehdy situaci starosta Rohatce Miroslav Králík.

Do Rohatce přijeli na kontrolu úředníci z Ministerstva zemědělství ČR ještě při velké vodě a hned se rozjela jednání. Rohatec byl jediným místem v Jihomoravském kraji, kde museli lidé tehdy před vodou utéct.


Všichni obyvatelé vesnice se přitom shodli, že hladina v roce 2010 nevystoupala do takové výšky jako v roce 1997. Tehdy bylo v nejníže položených domech více než půl metru vody. Právě v té době se začalo hovořit o nutných protipovodňových opatřeních pro obec. Před domy se měly vystavět hráze, které by oddělily obydlí od lagun vznikajících z rozlévající se Moravy. Jednání tehdy ale ustrnula. Dnes se protipovodňové hráze dokončují.

V Novosedlích čekali na hráze léta

V Novosedlích začala jednání o protipovodňových opatřeních už v roce 2002. Vedení obce udělalo potřebné pozemkové úpravy, připravilo projekty na protipovodňová opatření i studii proveditelnosti. Jenže rychlému zahájení stavby bránily další a další byrokratické překážky. V roce 2006 voda zasáhla obec znovu a obavy lidí se vystupňovaly.

Novosedly nakonec získaly potřebná povolení, problém přišel s výběrovým řízením. První bylo zrušeno a i podruhé zakázku prověřoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Se stavbou dvoukilometrové hráze se tak mohlo začít až loni. „Díky hrázi budou Novosedly ochráněny proti vodě z řeky Dyje, a už za půl roku se tak budeme cítit bezpečněji,“ uzavřel starosta obce František Trefilík (nez.).

Hned na začátku prací na konci minulého roku na stavbě novosedelské hráze přitom dělníci s bagry narazili na sídliště starých Keltů. Na místo se tedy vydali archeologové. Podařilo se jim najít úlomky keramiky, kuchyňské náčiní, fragment skleněného náramku nebo bronzový náramek s ozdobnými kroužky a jehlice. Archeologické zkoumání ale nijak dokončení stavby protipovodňové hráze, na niž místní čekají už devět let, nezpozdilo.

Podle archeologa Balázse Komoróczyho nálezy svědčí o tom, že oblast dříve nebyla záplavovou. „Povodně jsou asi důsledkem novodobých zásahů do systému řeky. Je evidentní, že několik tisíciletí tady velká voda problémem nebyla, jinak by tu nebylo tolik různých sídlišť,“ prohlásil archeolog.