Ropák i Zelená perla putují šéfovi šumavského parku Stráskému

Brno - Ekologové v Brně udělili anticeny Ropák a Zelená perla 2011 řediteli Národního parku Šumava Janu Stráskému, a to za počin a výrok nejvíce poškozující přírodu. Kromě Stráského se letos do finále probojoval také jihočeský hejtman Jiří Zimola, a to rovněž kvůli zásahům do podoby šumavského parku. Sdružení Děti Země cenu uděluje už 20 let. Loni oba tituly získal bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil.

Předloni čtvrtý, loni třetí a letos opět ve finále – jihočeský hejtman Jiří Zimola se na předních pozicích v anticeně Ropák v posledních letech umisťuje pravidelně. Kandidátů jsou ale desítky. Neschází mezi nimi prezident Václav Klaus, někteří ministři, hlavní hygienik Michael Vít, komunální politici, úředníci či představitelé firem. 

Na celé čáře ale zvítězil ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský. „Zcela svérázným pojetím ochrany přírody a vnímáním cílů parku popírá přírodní i lidské zákony,“ popisuje koordinátor ankety Miroslav Patrik. Aktivistům z Hnutí Duha vadí kácení stromů, odůvodňované bojem s kůrovcem a taky používání pesticidů. To podle nich kromě kůrovce likviduje i další hmyz a některé ptáky. Vedení parku s tím nesouhlasí.

Nominace Jana Stráského, ředitele Správy NP a CHKO Šumava

  • za diskreditaci poslání parku v očích veřejnosti nerespektováním a popíráním zásad ochrany přírody a péče o chráněné území v kategorii „národní park“,
  • za poškození dobrého jména parku v zahraničí odmítnutím Diplomu Rady Evropy za vzorně spravované chráněné území s tvrzením o nepotřebnosti pokračovat v kvalitní péči, což je podmínka udělení diplomu,
  • za nezákonné poškození vzácných horských ekosystémů kácením stromů, zejména na Smrčině a v oblasti Ptačího potoka, ačkoliv se tomu v létě 2011 pokoušeli aktivně zabránit účastníci veřejného shromáždění,
  • za povolání policie proti účastníkům nenásilného shromáždění na ochranu nezákonného kácení stromů u Ptačího potoka, jejíž zásah prohlásil Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku z října 2011 za nezákonný,
  • za opakované narušování klidu v jádrovém území tetřeva hlušce kácením stromů podél cest a na některých místech kácením stromů s kůrovcem v době rozmnožování tetřeva,
  • za návrh na zřízení nových cest a přechodů v jádrovém území parku s výskytem tetřeva hlušce,
  • za ignorování zákona o ochraně přírody použitím postřiků s jedovatými pesticidy,
  • za tolerování rozsáhlých devastačních těžeb Městským lesům Kašperské Hory uvnitř parku, často v přírodně velmi cenných lokalitách, například v okolí Zhůřských slatí a Vysoké Mýtě,
  • za narušení činnosti státní správy při ochraně přírody a oslabení odborné péče o park a služby turistům zrušením pracovních míst kompetentním a kvalitním úředníkům.

Zdroj: ropak.detizeme.cz


Zelenou perlu obdržel Stráský za větu: „Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami.“ Vyšla v článku nazvaném Šumava chce prosadit intenzivní zásahy proti kůrovci, a to v červenci 2011 na zpravodajském serveru denik.cz.

Za Jihomoravský kraj byli nominování hejtman Michal Hašek (ČSSD) a ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral. Haškovi ekologové vytýkají prosazení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v září 2011 bez řádného vyhodnocení vlivů alternativní silniční koncepce na životní prostředí, Vybíral na sebe nechvalně upozornil studií Lednicko-valtického areálu, v níž odmítá vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok, při obnovování alejí ve volné krajině obhajuje negativní zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů hmyzu a v evropsky významné lokalitě soustavy Natura 2000 podporuje celoplošné úpravy půdy v lužních lesích a velkovýrobní chov jelenů a daňků v oboře Obelisk.

Video Ekologové vyhlásí Ropáka roku
video

Ekologové vyhlásí Ropáka roku

Loni „kraloval“ anticenám bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil  

Ropáka i Zelenou perlu za rok 2010 získal bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS). Ropák mu byl udělen z osmi důvodů. Nejvýznamnějším byla jeho údajná snaha oslabit pravomoci a význam Ministerstva životního prostředí. Drobil je první osobností, která dostala obě anticeny najednou.   

Zelenou perlu obdržel za výrok na zpravodajském serveru iHNed.cz: „Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit 20procentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytyčila.“

Největšími Ropáky jsou podle ankety politici

Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika je typickým Ropákem muž středního věku s technickým vzděláním, nejčastěji politik. Za dvacet let ankety titul obdrželo 15 politiků, z toho šest z ODS a pět z ČSSD. Titul zatím nikdo nedostal více než jednou.

„Myslím si, že obě ankety mají dneska velký význam – dávno přerostly smysl anarchistické recese. Ukazují politikům, které jsme si kdysi zvolili, že s jejich prací nejsme úplně spokojení. Nejsou to demonstrace, nejsou to manifestace. Spíš takové jemné šťouchnutí, ale domnívám se, že je nezbytné,“ uvedl spisovatel a člen výběrové komise Jiří Dědeček.

Objevují se však i negativní ohlasy. Podle kritiků anketa například vytrhuje výroky z kontextu a poškozuje důstojnost veřejných osob. Vítěz ročníku 2002, předseda představenstva Spolany Pavel Švarc Děti Země jako první zažaloval a sdružení se mu i po odvolání k vyšším instancím muselo veřejně omluvit.

Galerie Ropáků roku

1992: Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
1993: Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
1994: František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS)
1995: František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
1996: Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s r. o.)
1997: Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně)
1998: Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
1999: Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
2000: Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
2001: Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
2002: Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a. s.)
2003: Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
2004: Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD)
2005: Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
2006: Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
2007: Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
2008: Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
2009: Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
2010: Pavel Drobil (ministr životního prostředí)

Více o jejich prohřešcích v galerii Ropák roku na webu Dětí Země.


Švarcovi vadila jedna formulace ekologů v odůvodnění udělení ceny. Titul Ropák roku mu sdružení Děti Země udělilo mimo jiné „za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“. Švarc toto tvrzení popřel. Krajský soud Brno mu dal za pravdu, což poté potvrdil také olomoucký soud.

„Doufáme, že poškozená čest a důstojnost pana Švarce získá po více než třech letech soudního sporu touto naší omluvou ve společnosti opět na vážnosti,“ okomentoval rozsudek předseda sdružení Miroslav Patrik.

Anketa byla inspirována dokumentárním filmem Jana Svěráka Ropáci z roku 1988 o výskytu nového živočišného druhu Petroleus mostensis (Ropák bahnomilný) ve zdevastované oblasti severních Čech, který se živí znečištěním.


Jedná se o dobrovolnou anketu, tipy organizátorům může poslat kdokoliv. Návrhy vyhodnocuje odborná komise složená z osobností z kulturní, environmentální či mediální sféry a zástupců různých nevládních organizací. Jedná se o nejstarší anketu zaměřenou na oblast ekologie v České republice. Po jejím vzoru vznikla v roce 2002 na Slovensku obdobná anketa pod názvem Smraškod obyčajný roku. Významem ekologických anket se v roce 2009 věnoval pořad Přidej se (ke zhlédnutí v iVysílání).