Do ekonomiky by měl stát zasahovat co nejméně, tvrdil Friedman

Washington – Vždy bojoval proti nadměrné moci státu a podporoval zodpovědnost jednotlivce za vlastní osud. Milton Friedman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, se považuje za nejvlivnějšího ekonoma minulého století. Práce tohoto proslulého ekonoma a zakladatele monetarismu významně ovlivnila řadu světových ekonomik. K jeho názorům se z českých politiků hlásí například prezident Václav Klaus.

„Čím méně prostoru necháte vládě, aby ovlivňovala vaše životy, a čím více zodpovědnosti vezmete do svých rukou, tím svobodnější a bohatší budete,“ vysvětlovala legenda světového liberalismu jednu ze základních myšlenek svého díla. Friedman, zarputilý odpůrce socialismu a přílišných zásahů státu do ekonomiky, pravidelně zdůrazňoval, že stát má jen dva základní úkoly - národní obranu a ochranu svobodného podnikání. Všechno ostatní může podle něj efektivněji a lépe zajistit trh.

Friedman doporučoval, aby vznikalo co nejméně společných peněz

Podle teorie monetarismu je stabilní růst peněžní nabídky klíčovým faktorem ovlivňování inflace a recese. Friedman, který se touto teorií proslavil, doporučoval, aby vznikalo pokud možno co nejméně společných peněz, o jejichž rozdělování rozhodují ti, kteří je nevytvořili. „Když někam vstoupí vláda, musíme si jen pořádně držet peněženky.“ Kritika emeritního profesora Chicagské univerzity se zaměřovala také proti vysokým daním a celním a jiným bariérám ve světovém obchodě.

Zpočátku se Friedmanovy myšlenky setkávaly s nesouhlasem a dlouho se o něm hovořilo jako o outsiderovi vzdáleném realitě. Zejména jej kritizovali stoupenci keynesiánské teorie, která prosazovala naopak nevyhnutelnost státních zásahů do hospodářství. Friedman si však většinou stál za svým a od 60. let začal ve světové ekonomii převládat neoliberální směr. V 80. letech podporoval předvolební boj republikána Ronalda Reagana. Friedman také radil například konzervativní britské premiérce Margaret Thatcherové či chilskému diktátorovi Augustu Pinochetovi. Jako duchovní otec neoliberální hospodářské politiky se brzy stal terčem veřejné kritiky, což mu ale nevadilo, své názory šířit nepřestal. Skepticky se třeba vyjadřoval k euru.

Milton Friedman se narodil 31. července 1912 v Brooklynu v New Yorku rodičům židovského původu, kteří do USA emigrovali ze Zakarpatské Rusi. Vystudoval matematiku a ekonomii na malé soukromé Rutgersově univerzitě. V roce 1932 obdržel stipendium na katedře ekonomie Chicagské univerzity. Téhož roku se navíc seznámil se svou budoucí ženou Rose, s níž měl syna a dceru. V roce 1937 začal pracovat jako asistent proslulého amerického ekonoma Simona Kuznetse v Národním úřadu pro hospodářský výzkum. Po tříletém působení na ministerstvu financí USA, na němž se věnoval daňové problematice, se roku 1948 stal profesorem ekonomie na Chicagské univerzitě. Na ní přednášel až do roku 1979, s univerzitou ale nepřestal spolupracovat ani poté. V roce 1976 se stal nositelem Nobelovy ceny za ekonomii. K jeho nejvýznamnějším pracím patří Eseje v pozitivní ekonomii (1953), Kapitalismus a svoboda (1962) a Teoretický rámec pro měnovou analýzu (1971). Při návštěvě České republiky v roce 1997 přijal čestný doktorát Vysoké školy ekonomické v Praze. Zemřel dne 16. listopadu 2006.