Sinice na Podhradském rybníku

Oznámení vodohospodářů: v Podhradském rybníku v Plumlově jsou sinice. Kvůli trvalým problémům zahájí Povodí Moravy další fázi revitalizace rybníka. „V současné době jsme obdrželi rozhodnutí o schválení revitalizace Podhradského rybníku. To spočívá ve vytvoření sedimentačních nádrží a litorálních zón, které přirozeným způsobem budou čistit vodu na přítoku,“ říká Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodí Moravy.

23 milionů korun a výsledek žádný. Tolik peněz stálo odbahnění rybníku, do kterého se Povodí Moravy pustilo před rokem. Nyní plánuje umístit na přítoky kapátka se síranem železitým, který má zabránit tvorbě sinic. Na rybník vyjela minulý týden i speciální loď, která filtrovala znečištěnou vodu, kterou zbavovala kalů, řas a dalších nečistot.

Video Reportáž Martina Laštůvky
video

Reportáž Martina Laštůvky

Největším znečišťovatelem jsou právě místní lidé, kteří pouštějí do řek, které ústí do Podhradského rybníku, splašky. Kvalitě vody by mělo pomoci dokončení kanalizace v Plumlově.  Dalším z problémových přítoků je potok Roudník, který teče od Vícova. Na říčce Osina leží obce Žárovice a Soběsuky, které Podhradský rybník také znečišťují. V příštích letech má ale i tady kanalizace vzniknout.