Ocenění dobrovolníků Adry ve Frýdku-Místku

Sál Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku se ve středu odpoledne 5. 12. zaplnil téměř do posledního místa. Po 16. hodině se tam sešli lidé, kteří svůj volný čas obětují potřebným. Byli to členové místního Dobrovolnického centra občanského sdružení Adra na jedné straně, na druhé pak všichni ti, kteří jim přišli vyjádřit podporu a poděkovat jim za jejich nezměrné úsilí.

Slavnostního setkání, které se neslo v příjemné předvánoční atmosféře, se účastnila řada významných hostů. Hned na úvod se chopil slova výkonný ředitel Adry Jan Bárta, který dorazil až z hlavního města. „Jsem nesmírně potěšen, že jsem viděl všechny ty, kteří se snaží pomáhat tady na Frýdeckomístecku. Tím spíš, že sám jsem rodákem odtud, z Paskova. Všem dobrovolníkům patří mé uznání, vždyť poslání tady není jen obehranou frází, ale nabývá konkrétní podoby,“ podotkl Bárta. Jistě není bez zajímavosti, že právě Dobrovolnické centrum Adry ve Frýdku-Místku je tím úplně prvním v ČR, funguje již od roku 2004 a dalo vzniknout dalším podobným i jinde v republice. Dobrovolníci zde působí v programech zaměřených na seniory, hendikepované či děti. „V současné době jsme už i v okolních městech, Třinci, Novém Jičíně, Havířově. Letos máme ve stavu 219 dobrovolníků, kteří pomáhají v rozličných organizacích na poli sociální sféry,“ vysvětlil Michal Čančík, vedoucí Dobrovolnického centra ve Frýdku-Místku. Slovo díky se tedy při slavnostním večeru skloňovalo snad ve všech pádech.

Moderátor setkání, Jiří Veselý, postupně na podium zval vzácné hosty a zástupce jednotlivých organizací, kteří měli v rukou připravené obálky a v nich jména těch nejschopnějších dobrovolníků roku. Každý jmenovaný si pak kromě gratulace odnášel také malou pozornost. Zvláštní cenu „Senátorky Evy Richtrové“, která se setkání rovněž účastnila, si pak vysloužila 76letá Sylva Musilová. „Když jsem si v roce 2004 přečetla skromný letáček, že Adra ve Frýdku-Místku hledá dobrovolníky, neváhala jsem ani chvíli a přihlásila jsem se. Myslím, že jsem udělala dobře, potkala jsem totiž už tolik úžasných lidí, s kterými bych se asi jinak nikdy neviděla,“ prohlásila evidentně dojatá Sylva Musilová.

V roce 2012 v celé ČR ADRA dobrovolnická centra koordinovala 1635 dobrovolníků, kteří pravidelně docházeli do 116 zařízení - domovů pro seniory, nemocnic, zařízení sociální péče, dětských domovů, kojeneckých ústavů, hospiců apod. Do konce roku tak ADRA dobrovolníci v těchto zařízeních odpracují celkem 52 396 hodin.

Petra Veselá, Frýdek-Místek

/*json*/{"map":{"lat":49.77150889015,"lng":18.274383544922,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.691620103244,"lng":18.376007080078,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/