Spor mezi podnikatelem a ROP střední Morava

Olomouc - O právo na informace o tom, jak Regionální rada regionu soudržnosti střední Morava rozděluje evropské dotace, se pře podnikatel Richard Benýšek s Úřadem regionální rady. Benýšek tvrdí, že mu úřad neposkytl dostatečný prostor k prostudování materiálů, které se týkají finančních příspěvků na konkurenční projekt. Zástupci úřadu ale říkají, že postupovali v souladu se zákonem.

Spor vznikl před necelými dvěma roky kvůli jezdeckému areálu. Podnikatel Richard Benýšek žádal o podporu na jeho rozvoj. Dotaci na stavbu jízdárny s ubytovacím zařízením ale získaly výhradně projekty z Olomouce. Podnikatel chtěl vědět proč. Jenže neuspěl. „Úřad regionální rady velmi zvláštním způsobem a velmi důsledně začal tvrdit, že se na ně vlastně nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím,“ uvedl podnikatel. Jen hodina na prostudování dvou obsáhlých fasciklů. Zákaz pořizování poznámek i fotokopií. Zástupci Úřadu regionální rady však tvrdí, že při zpřístupňování informací postupovali správně. „Tady šlo o poskytování informací u projektu, který ještě neměl podepsanou smlouvu o poskytnutí dotací, tudíž neexistoval závazek poskytovat tomuto projektu veřejné peníze a to je ten důvod, proč my jsme tehdy neposkytli informace tak, jak bylo požadováno,“ vysvětlil ředitel úřadu Ivan Matulík. Richard Benýšek kvůli sporu podal žalobu. Teď oznámil, že mu Krajský soud v Ostravě minulý týden právo na informace přiřkl. „My jsme doposud nezískali právní vyjádření. Jakmile ho získáme, dáme ho k rozboru právníkům a uvidíme, jaké kroky budou do budoucna nastaveny,“ reagovala mluvčí Úřadu regionální rady Renata Škrobálková. Úřad regionální rady tvrdí, že veškeré jeho postupy jsou v souladu s nastavenými pravidly. Z toho, že by se podobný případ opakoval, proto jeho zástupci obavy nemají.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové