Veletrh pracovních příležitostí pro studenty v Pardubicích

Ve středu 13. 3. se v Pardubicích konal v prostorách Univerzitní auly veletrh pracovních příležitostí KONTAKT 2013. Byl určen studentům a budoucím absolventům Univerzity Pardubice. Ti měli možnost absolvovat individuální setkání se zástupci 35 společností působících v různých oblastech hospodářství.

Studenti se mohli v osobních konzultacích s personálními manažery firem zeptat na podrobné pracovní podmínky i samotný průběh přijímacího řízení, nabídnout personalistům svůj životopis. Studenty nižších ročníků zase zajímaly odborné praxe a stáže nebo možnost domluvit si téma diplomové práce.

Veletrh pracovních příležitostí v Pardubicích
Veletrh pracovních příležitostí v Pardubicích

V průběhu dne návštěvníci shlédli firemní prezentace, konzultovali podobu svého životopisu s odborníkem, zapojili se do různých soutěží o ceny, které si firmy pro studenty připravily. Navštívit mohli i přednášku na téma „Uplatnění na trhu práce - jak na to?“, kterou přednesli manažeři jedné ze zúčastněných firem.

Veletrh pracovních příležitostí v Pardubicích
Veletrh pracovních příležitostí v Pardubicích

Pro všechny účastníky akce byl připraven katalog, který je souhrnem základních informací o zúčastněných společnostech a mohl by studentům napomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice