Wannieck Gallery zůstává. Alespoň do konce roku

Brno - Wannieck Gallery bude fungovat do konce roku, na tom se dnes usneslo představenstvo společnosti Jižní centrum, majitele budovy bývalé strojírny, v níž už šest let funguje galerie současného umění. Ta dostala na začátku letošního roku výpoveď pro neplacení nájemného. Původní výpovědní lhůta měla vypršet na konci března. Nyní je jisté, že minimálně do konce roku Wannieck Gallery v prostorách zůstane.

„Oceňuji to jako dílčí řešení, které otevírá možnosti dalšího jednání. Pro nás by bylo nejlepší, kdybychom tu mohli zůstat neomezeně. A to i s ohledem na už nasmlouvané výstavy, které máme na tři roky dopředu,“ prohlásil k závěrům dnešního jednání umělecký ředitel galerie Richard Adam. Akce naplánované do konce letošního roku proběhnou bez omezení.

Představenstvo Jižního centra dnes odsouhlasilo dodatek ke smlouvě se současným nájemcem, který prodlužuje výpovědní lhůtu do letošního prosince. Druhou projednávanou možností bylo uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou. Ta by například pomocí kauce měla zajistit, aby se neopakovala platební neschopnost nájemce. Přednost nakonec dostal smluvní dodatek, který oddálením vystěhování dává oběma stranám možnost vyjednávání a hledání společné budoucí koncepce výstavních prostor.

O osudu brněnské galerie se rozhodne koncem března
Zdroj: ČT Brno

Jeden z posledních plánů, který vedení města v souvislosti s galerií předneslo, je zřízení kulturní nadace, do jejíhož vlastnictví by se výstavní prostory převedly. Městská nadace by však získala finanční podporu jen na počátku, další financování by záleželo na její schopnosti shánět granty a dotace. Alespoň takovou vizi má vedení města.

Za ideální považují představitelé Brna stav, kdy do nadace vloží své umělecké sbírky pan Miroslav Lekeš, potažmo Richard Adam. Právě jejich sbírky totiž tvoří současný základ Wannieck Gallery. Vzorem pro fungování může být například pražské muzeum Kampa, které existuje díky nadaci manželů Mládkových.

Záměr zřídit podobnou kulturní nadaci projednají na svém zítřejším zasedání vedoucí představitelé jednotlivých koaličních stran. „Hlavní vůle je zachovat Wannieck Gallery pro výstavní a uměleckou činnost,“ prohlásil začátkem března místopředseda představenstva společnosti Jižní centrum Libor Šťástka (ODS).