Školní parlament v Mníšku se zabýval územním plánem

Mníšek pod Brdy připravuje nový územní plán, jehož podoba na desítky let stanoví podobu a rozvoj města. Kromě dospělých občanů Mníšku zapojilo město do debat o územním plánu i děti. Oslovilo s nabídkou spolupráce Základní školu Komenského, kde nově vznikl Školní parlament. Děti diskutovaly o třech základních oblastech – volném čase, veřejnému prostoru a bezpečí.

Na konci měsíce března byly do schránek, ale i do obchodů, škol a školek v Mníšku distribuovány dotazníky s názvem „Mníšek pod Brdy po roce 2014. Jak ho vnímáte?“

Město připravuje nový územní plán města, jehož podoba na desítky let stanoví podobu a rozvoj našeho Mníšku. Cílem dotazníku bylo zjistit zájmy a potřeby občanů Mníšku pod Brdy a umožnit jim vyjádřit spokojenost nebo nespokojenost s kvalitou života ve městě, s místy, kde se denně pohybují, žijí nebo třeba i jen chodí na procházky. Všechny názory a podněty budou brány vážně a budou předány architektonické kanceláři, která se je pokusí zapracovat do prvního návrhu nového územního plánu. Návrh bude představen veřejnosti, která se k němu bude moci vyjádřit. 

Kromě dospělých občanů Mníšku město nezapomnělo ani na děti. Oslovilo s nabídkou spolupráce Základní školu Komenského 420 a hned našlo ctihodného partnera. Ve škole totiž zcela nově vznikl Školní parlament. Každá třída, od těch nejmenších až po deváťáky, si zvolila svého zástupce a ten celou třídu v parlamentu zastupuje.

Na prvním jednání jsme parlament oslovili a představili jsme projekt zapojení dětí. Nabídli jsme jim k diskusi tři základní oblasti – volný čas, veřejný prostor a bezpečí. Členové parlamentu probrali témata ve svých třídách a pak jsme se společně setkali v městském kulturním domě. Děti se rozdělily do tří skupin a každá z nich měla na pomoc své mentory, mezi které patřili nejen pracovníci města a úřadu, ale také strážníci, policisté a odborná veřejnost. Děti pojaly otázky a odpovědi velmi zodpovědně a pečlivě a předložily nejen mnoho námětů a připomínek, ale také praktických nápadů a zajímavých myšlenek. Po takto dobré zkušenosti se město dohodlo na další spolupráci se školním parlamentem. Odměnou za tak přínosnou spolupráci byl výpravný a unikátní Atlas krajiny České republiky, který bude žákům i učitelům sloužit při výuce.

Miloš Navrátil, Mníšek pod Brdy

/*json*/{"map":{"lat":49.932660108353,"lng":14.269866943359,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.877822784559,"lng":14.265747070312,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/