AVÍZO: Vědecká kavárna Univerzity Pardubice tentokrát o světě pigmentů

V úterý 5. listopadu pořádají studenti Univerzity Pardubice další oblíbený neformální večer o zajímavostech ze světa moderní vědy – Science Café aneb Na slovíčko s vědcem. Tentokrát diskusní večer v Klubu 29 prozáří pestrobarevný svět pigmentů.

Touto akcí přispěje Univarzita Pardubice k letošnímu ročníku vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, který se koná od 1. do 15. listopadu 2013. Letos se koná již třináctý ročník tohoto tematicky nejpestřejšího a nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice, jehož současným mottem je „Fascinace světem“.

„Pozvání do listopadové vědecké kavárny přijala prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. Vysvětlí nám, proč jsou právě pigmenty v našem světě tak aktuální. Seznámí nás s historií anorganických pigmentů a jejich dělením, vlastnostmi i aplikačním využitím. Zaměří se také na pigmenty s vysokou termickou stálostí a chemickou odolností, které se využívají pro vybarvování keramických glazur,“ přibližuje téma přednášky Kateřina Šraitrová za studentské organizátory Science Café v Pardubicích.

Barvy totiž hrají v lidském životě významnou úlohu. Mají vliv na výběr potravin nebo nákup nejrůznějších výrobků či doplňků. Prostředí, které nás obklopuje, je barevné především díky pigmentům. V posledních letech spotřeba pigmentů výrazně stoupá právě pro jejich široké vyžití. Používají se třeba pro vybarvování nátěrových hmot, plastů nebo v nových aplikacích ve stavebnictví.

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti je zasvěcený společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dává návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat odborníků na to, co je zajímá.

Klub 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České) – Začátek v 19 hodin. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice