Šance na čistou lustraci nejde přes zákon: Ani soud Babišovi záznam neodpáře

Praha – Andreje Babiše v cestě za vlivnými vládními posty přibrzdil prezident Miloš Zeman. Ten s odkazem na možnou spolupráci Babiše s předlistopadovou Státní bezpečností (StB) prohlásil, že žádného ministra nejmenuje bez čistého lustračního osvědčení. Právě s ním bude mít Babiš problém, a to bez ohledu na to, jak dopadne jeho soud s Ústavem paměti národa na Slovensku. Jeho záznam pod krycím jménem agent Bureš totiž zákon neumožňuje vymazat, jak připomněli Reportéři ČT. I kdyby nakonec soud uznal, že byl lídr hnutí ANO evidován neoprávněně, údaje ve spisu nezaniknou - pouze se doplní o soudní verdikt. V archivech i vzpomínkách Babiše pátral reportér Karel Vrána.

Babiš se pro zdolání „lustrační překážky“ může aktuálně chytit řešení, které, nepřímo i v jeho prospěch, navrhuje KSČM: tedy lustrační zákon úplně zrušit. Téměř čtvrtstoletí od konce komunistické totality prý ztratil své opodstatnění. Stejný cíl přitom nevyloučil ani šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Babiš se kvůli řešení svého vládního angažmá už v neděli sešel s prezidentem Zemanem v Lánech. „Řekl mi, že se to dá řešit podle jeho názoru rychle přijetím účinnosti zákona o státní službě,“ dodal Babiš. Více čtěte zde. I proto se už v pondělí přidal na stranu těch, kteří chtějí normu zrušit.

Lustrační zákon měl krátce po revoluci personálně oddělit novou éru demokracie od osob, které byly spojeny s předchozím režimem. Vycházel přitom z dobového kontextu: zákonodárci ho schvalovali velmi rychle a bez hlubších znalostí komunistických archivů. Jako nevyhovující proto podle zákona stačí, pokud je člověk ve svazcích evidován. „Nastupoval nový režim, který se ještě nevyznal v archivech, a bylo nejjednodušší to rozhodnutí opřít jenom čistě o ten záznam v registru svazků,“ zmiňuje badatel a odborník na StB Radek Schovánek.

O Babišově spolupráci s StB informoval Ústav paměti národa, slovenská obdoba českého Ústavu pro studium totalitních režimů. Odkazoval se přitom na archivní svazky. Babiš se s ním nyní soudí. „Soud je zmanipulovaný, oni tam předkládají svědky, desítky svědků, takže ten soud může trvat tři roky nebo nevím jak dlouho,“ uvedl Babiš.

Osvědčení, které vydává ministerstvo vnitra, je dokladem, že lustrovaná osoba nebyla v období 1948 až 1989 příslušníkem StB, jejím vědomým spolupracovníkem, ale také vysokým funkcionářem KSČ, příslušníkem Lidových milicí nebo členem prověrkových komisí v letech 1948 a 1968. Pamatuje také na absolventy vysokých škol pro policisty a politické funkcionáře v bývalém SSSR.

I kdyby Andrej Babiš vyhrál a soud konstatoval, že byl evidován neoprávněně, ze zákona stejně nemůže získat čisté lustrační osvědčení. Záznam totiž nelze vymazat, pouze se doplní výrokem soudu.


Spis vedený na Andreje Babiše
Zdroj: ČT24

Jenže právě samotný záznam v archivu se podle Babiše nezakládá na pravdě. Spolupráci s tajnou policií prý nikdy nepodepsal - naopak ho měl režim vyslýchat kvůli emigraci části jeho příbuzných. „Strýc, bratranec a teta mého táty se vystěhovali na protest proti režimu do Kanady, za to byl táta vyloučen z KSČ a byl rehabilitován po šedesátém osmém. Tři emigračky nelegálně odešly. Za toto StB tátu i mě vydírala,“ tvrdí Babiš.

Jeho otec Štefan měl podle záznamů kvůli emigraci svého švagra skutečně problémy. V srpnu 1971 dokonce jako pracovník zahraničního obchodu přišel o pas. Doklad získal zpět až poté, co napsal osobně dopis tehdejšímu ministrovi zahraničního obchodu Andreji Barčákovi. „Rozhodnutí švagra pro osobní rozpory jsem neměl možnost ovlivnit a nebylo by spravedlivé, aby jeho čin, který rozhodně odsuzuji, nepříznivě ovlivnil mé nynější postavení a budoucnost mých dětí,“ stojí v dopise podle Archivu bezpečnostních složek.

Video Útěk do zaslíbené země
video

Útěk do zaslíbené země

Štefana Babiše i jeho potomky nakonec vzal režim na milost. Od roku 1975 syn Andrej studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Počátkem 80. let pracoval v podniku zahraničního obchodu Petrimex v Bratislavě. Sám Babiš uznává, že se kvůli kariéře snažil vystupovat konformně. O to více chce být ale nesmlouvavý dnes. „Nebyl jsem tehdy hrdina, ale kolik těch hrdinů vlastně? Dva tisíce, kteří podepsali Chartu? Možná teď jsem si vynahradil, že jsem vyzval celý český korupční systém,“ dodal Babiš, který neskrývá, že co nejdříve chce ve sněmovně prosadit protikorupční zákony v rámci projektu Rekonstrukce státu.

Za svou mladistvou loajálnost získal Babiš dlouhodobě výhodnou pozici v úseku zahraničního obchodu. Tehdejší příslušníci měli řadu výsad: možnost cestovat do zahraničí, získávání kontaktů nebo přístup k penězům a valutám. Nutnou daní ale bylo pravidelné hlášení a – chtě, nechtě – zájem za strany bezpečnostních agentů. „Měl jsme povinnosti. Museli jsme například hlásit styk s cizincem, služební cesty a tak dále a samozřejmě StB nás tam jako hlídala,“ vzpomíná.

Ostatně kontakty se Státní bezpečností Andrej Babiš nepopírá. V podnicích zahraničního obchodu prý byly nutnou podmínkou. „Na tom prvním setkání mně vyčítali, že nevozím ty fosfáty ze Sýrie, kam Československo naopak vozilo vojenskou techniku a tanky. Já jsem jim to vysvětloval a potom jsem musel vypracovat několik analýz o tom, že to není možný vozit. Takže jsme se potkali, nevím, třikrát, čtyřikrát?“ zmínil šéf hnutí ANO.

V roce 1982 ale podle dochovaných materiálů Andrej Babiš „povýšil“ a stal se tajným spolupracovníkem čili agentem StB s krycím jménem Bureš. A zástupci Ústavu paměti národa k tomu prý mají důkazy. „Byl mu předložen k podpisu písemný závazek, který byl zakamuflovaný v propagační brožuře. Kandidát závazek po předčítání podepsal bez dalších otázek a souhlasil, aby bylo i nadále používáno krycí jméno Bureš,“ stojí ve spisech ÚPN.

Jméno agenta Bureše lze dohledat v dalších dvou svazcích vedených StB – ve svazku Oko zaměřeném na jiného pracovníka zahraničního obchodu Alexeje Nováka, a ve svazku Vojak. Podle něj Andrej Babiš docházel v roce 1984 do konspiračního bytu Státní bezpečnosti v Bratislavě. Nutno dodat, že se žádné záznamy ze schůzek nezachovaly. Podle Babiše jde o zfalšované dokumenty, což ale historici mají za nepravděpodobné.

Radek Schovánek, badatel:

„Oni nepředpokládali, že by se někdy změnil režim a někdo poté spisy nezávisle studoval. Byly to dokumenty, které Státní bezpečnost vytvářela pro svoji vnitřní potřebu a ztrácí jakoukoliv logiku, aby si ten příslušník tam cokoliv vymýšlel.“


Na stranu Babiše se aktuálně postavil bývalý kapitán komunistické kontrarozvědky Andrej Kuľha. Ten týdeníku Euro řekl, že Babišův spis je podle něho zfalšovaný. Z manipulace se spisem obvinil bývalé kolegy, s nimiž se dostal před sametovou revolucí do konfliktu. Kuľhova slova ale následně zpochybnili někteří historici. „Obecně není úplně pravděpodobné, že by toto všechno mohlo být vymyšleno týmem spolupracovníků StB, protože oni také samozřejmě byli určitým způsobem kontrolováni, a to i svými nadřízenými. A v případě, že by se něco takového provalilo, tak by je to stálo kariéru,“ řekla ČTK Xenie Penížková z Archivu bezpečnostních složek, který pod ÚSTR spadá. Dále viz například rozhovor novinek.cz s Radkem Schovánkem.

Andrej Babiš:

„Jestli mě před třiceti lety někdo vyšetřoval, jestli je to podstatné pro moji politickou dráhu, si myslím, že to není, a konečně bychom se měli už vypořádat s tou naší minulostí, protože pokud se budem stále kádrovat, tak je asi na tom něco špatně.“