Globe Games v Třebíči

V Třebíči se konalo tradiční setkání studentů a jejich učitelů zapojených do mezinárodního programu Globe. Hlavní myšlenkou tohoto programu je, že aby děti mohly dobře chránit přírodu, naši planetu, tak jí nejdřív musí rozumět. Pořadateli 17. ročníku byly Základní škola Kapitána Jaroše Třebíč a sdružení Tereza. Na studentské konferenci představily děti výsledky svého bádání a odpovídaly na otázky zvídavých účastníků. Akce se nekonala jenom ve škole – jeden den měly děti terénní hru, poznávaly přírodu a životní prostředí v okolí Třebíče.

Video Program Globe v Třebíči
video

Program Globe v Třebíči