AVÍZO: Univerzitní vědecká kavárna v Pardubicích o Tolkienovi

Naposledy v tomto roce otevírají studenti Univerzity Pardubice tradiční Kavárnu Universitas a zvou zájemce na slovíčko s vědcem. Tentokrát na téma tvůrčí fantazie podle J. R. R. Tolkiena. Poslední diskusní večer v roce 2014 proběhne v úterý 2. prosince v 19:00 hodin v kavárně Klubu 29.

„Naše pozvání přijal doc. Pavel Hošek, Th.D., z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Přiblíží nám zvláštní metodu Tolkienova utváření literárních fikčních světů. Ta se postupně formovala během jeho pohnuté životní cesty nebo při rozhovorech s důležitými přáteli, mezi které patřil třeba C. S. Lewis, slavný autor Letopisů Narnie,“ uvedla Kateřina Šraitrová, studentka Univerzity Pardubice a jedna z organizátorek vědecké kavárny.

Prosincová vědecká kavárna se proto ponese v duchu Tolkienova pojetí umělecké fantazie, a to na pozadí širších souvislostí jeho myšlení a jeho rozsáhlého literárního díla. Literární tvorbu tohoto anglického spisovatele ovlivňovala řada faktorů. Vedle jeho osobitého pojetí vztahu mezi jazykem a jím zobrazovanou skutečností mělo na jeho tvorbu rozhodující vliv také jeho přesvědčení týkající se metafyzických a spirituálních dimenzí skutečnosti, kterých se dotkne i úterní přednášející.

Doc. Pavel Hošek Th.D., (nar. 1973) je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem několika knih, mezi něž patří například C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012).

O oblíbené diskusní večery s vědci zájemci ale rozhodně nepřijdou. Studenti Univerzity Pardubice v nich budou pokračovat i v novém roce 2015. Vědecká kavárna obnoví svoji činnost v úterý 13. ledna 2015, kdy pozvání přijal Mgr. Libor Koudela, Ph.D., z Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Následovat ho budou další zajímavé osobnosti z Univerzity Pardubice.

Kavárna Universitas aneb „Na slovíčko s vědcem“ – kavárna Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České, Pardubice). Začátek v 19 hodin. Vstup volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice