Slovenští vědci popsali exotické šváby, kteří žijí v superstátech. Vytvářejí společenstva podobná mravenčím

Slovenští vědci popsali šváby, kteří vytvářejí složitá společenstva podobná těm včelím nebo mravenčím.

Eusociální švábi
Zdroj: SAV/ Paul Bertner v Hinkelman et al. (2020)

Většina druhů zvířat na naší planetě žije relativně osaměle, jen v menších skupinách. Ale někteří tvorové dosáhli výjimečné formy organizace –⁠ žijí v hierarchicky strukturovaných skupinách, které připomínají lidské státy. Typicky jsou to včely, mravenci anebo termiti.


Těmto tvorům se říká eusociální; je pro ně obvyklá dělba práce, pečlivá starost o potomstvo a existence ve stavu jakéhosi superorganismu, kdy jedinec není schopen života bez ostatních. Nyní vědci ze Slovenské akademie věd zjistili, že se tímto zvláštním způsobem chovají i švábi.

„Jedním z nejbizarnějších je určitě zelený kovově lesklý šváb z rodu Melyroidea, o němž se autoři domnívají, že představuje relikt z doby dinosaurů. A proto je podrobili detailnímu studiu,“ uvedl pro web Pravda.sk geolog SAV Peter Vršanský, který výzkumný tým vedl.

„Nevšední stavba těla se ale ukázala být důsledkem nikoliv primitivnosti, ale způsobu jejich života. Jedná se o velmi zvláštní skupinu švábů, kteří žijí ve skupinách o velikosti do tisíce zvířat.“

Výjimeční švábi

Doposud se toho o nich vědělo jen málo: zřejmě se živí výlučně zelenými řasami. Přírodovědci nyní pozorovali mladé šváby v různých vývojových stádiích a také specializované role, jako jsou dělníci nebo královna. „Dospělci krmili mláďata,“ doplnil Vršanský.

Vědci sídlo těchto švábů našli na polouši, který patří mezi vrbovité stromy. Jsou zvláštní tím, že mají velmi tvrdé dřevo, které se nerozkládá zdaleka tak rychle jako jiné stromy v pralesním prostředí. Autoři této studie předpokládají, že v podobně složitých společnostech žijí i jiné druhy švábů, jen se to doposud nepodařilo prokázat.