Zdraví nelze koupit? Vědci spočítali, o kolik let déle žijí bohatí lidé

Když je člověk bohatý, dožije se v průměru o devět let víc, než když je chudý. Jeho život je navíc téměř prostý bolesti, zjistili vědci v rozsáhlém výzkumu, který probíhal na obou stranách Atlantiku.

Studie probíhala 10 let ve Spojených státech a Velké Británii. Vědcům se podařilo získat a zpracovat detailní údaje o 25 tisících stárnoucích lidech – zajímalo je, jaký vliv mají na očekávanou délku života různé socioekonomické údaje, zejména bohatství.

„Zjistili jsme, že socioekonomická nerovnost má podobně silný vliv na očekávanou délku života ve všech oblastech Anglie i Spojených států,“ uvedla hlavní autorka výzkumu, profesorka Paola Zaninotto. Výsledky vyšly v odborném časopise Journal of Gerontology, vědci přitom vycházeli také ze starších výzkumů. Už dvě jiné studie totiž dříve popsaly, že bohatství je jedním z nejlepších faktorů pro předvídání věku dožití.

V nejnovějším výzkumu se to přesvědčivě ukázalo, když výzkumníci srovnávali skupinu nejbohatších padesátníků se skupinou těch nejchudších padesátníků. Zatímco ti nejmajetnější muži před sebou měli dalších 31 let strávených ve zdraví, u chudých to bylo jen 22 let. U žen byla situace velmi podobná: 33 let proti 24 rokům.

Přelomové desetiletí

Vědci současně popsali, že se během posledních deseti let doba života strávená ve zdraví stále zvyšuje. Od roku 2013 si v Anglii a Walesu muži přidali dalších 33 týdnů zdravého života, ženy 23 týdnů.

Přitom ale výsledky ukazují, že dnešní děti stráví delší část života s horším zdravím než jejich prarodiče – velký vliv na to má právě výrazné zvýšení délky života. Díky zlepšení kvality zdravotnického systému a obecně vyšší kvalitě života je ale tato změna téměř zanedbatelná.