Kanál Odra–Dunaj–Labe by poškodil přírodu. Sporný je i ekonomicky, píše slovenské ministerstvo

Na rizika zvažovaného projektu vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe (DOL), jehož první etapu ještě loni schválila česká vláda, upozornilo slovenské ministerstvo životního prostředí. Několik ekologických organizací dříve v tomto týdnu ve společné výzvě zase tvrdilo, že na Slovensku by kanál měl významně negativní dopady na životní prostředí.

Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe
Zdroj: Plavba a vodní cesty

„Podle názoru ministerstva je tento projekt problematický hned z několika aspektů. Z vodohospodářského hlediska by znamenal značný zásah do vodních útvarů. Dokonce by na mnoha místech znemožnil dosažení jejich dobrého stavu, což je závazný cíl, vyplývající z evropské legislativy,“ píše slovenské ministerstvo životního prostředí v prohlášení.

Vybudování zmíněné vodní cesty pro nákladní lodě, která by propojila Černé se Severním a Baltským mořem, dlouhodobě podporuje český prezident Miloš Zeman. Česká vláda loni v říjnu zase schválila přípravy první části vodního koridoru, a to na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi.

Podle slovenského ministerstva by si projekt vyžádal značné investice, které jsou potřeba na jiná vodohospodářská opatření. Za přinejmenším spornou úřad označil ekonomickou efektivitu vodního koridoru.

Ministerstvo také uvedlo, že zatím nelze přesně určit vliv projektu na chráněná území, protože není známá definitivní trasa plánované vodní cesty. Projekt počítá s několika alternativami napojení koridoru na Dunaj, a to u Vídně nebo přes území Slovenska. Rakousko podle Bratislavy napojení přes své území odmítá a jedna z alternativ by na slovenské straně zasáhla do chráněných lokalit.