Hotspoty: Zlepšila se kontrola uprchlíků, chybí však zázemí pro děti

Systém hotspotů, záchytných center, které Evropská unie zavedla v Itálii a v Řecku kvůli přílivu nelegálních migrantů, výrazně zlepšil registraci, identifikaci i bezpečnostní kontroly běženců. Vyplývá to ze zprávy Evropského účetního dvora. Ta však zároveň upozorňuje, že systém má nedostatky – tisíce migrantů uvízly na řeckých ostrovech, přičemž mnozí z nich jsou děti bez doprovodu.

Migranti směřující do Itálie
Zdroj: ČTK/AP

„Na konci roku 2016 stále chyběla odpovídající zařízení pro ubytování a následné posouzení nezletilých migrantů bez doprovodu podle mezinárodních standardů. A to jak v hotspotech, tak na dalších úrovních příjmu běženců,“ uvedl Hans Gustav Wessberg, jeden ze dvou auditorů odpovědných za zprávu.

Zpráva Evropského účetního dvora o hotspotech 1.43 MB

Zodpovědnost za kontrolu hranic a azylové řízení mají primárně členské státy EU. Unie zavedla systém hotspotů, aby pomohla Řecku a Itálii zvládnout velký nárůst příchozích nelegálních migrantů během let 2015 a 2016. Má poskytovat podporu, pokud jde o identifikaci, registraci a sejmutí otisků prstů při příjezdu a předání uprchlíků k dalším procedurám.

Řecko – státní příslušnosti přicházejících migrantů – 2016
Zdroj: Frontex

Přestože zřizování hotspotů trvalo déle, než se původně plánovalo, vedl systém ke zvýšení kapacity obou zemí pro příjem běženců, zlepšil registrační procedury a posílil koordinaci mezi účastníky procesu, tvrdí auditoři. I přes výraznou podporu EU ale podle nich existují nedostatky, pokud jde o příjem (v případě Itálie) nebo ubytování (v případě Řecka) přicházejících migrantů.

Systém hotspotů dále předpokládá předání běženců k azylovému řízení v jednotlivých státech, přesídlení do jiného unijního státu nebo návratu do země původu. Tyto postupy jsou ale často pomalé či jsou zdržovány, upozorňují auditoři.

Itálie – státní příslušnosti přicházejících migrantů – 2016
Zdroj: Frontex

Od března nemohou nově příchozí migranti v Řecku odjet na pevninu, ale musejí řešit své žádosti o azyl přímo v hotspotech. Relokace a návraty také nefungují, jak by měly. Výsledkem je, že příchozích běženců je v hotspotech víc, než kolik jich odtamtud odchází, a hotspoty jsou tudíž výrazně přeplněné.

V Itálii, kde migranti dostávají lepší informace o přesídlování, bylo pro tento krok vytipováno víc lidí. Podle auditorů je teď hlavním problémem nedostatek vůle ostatních členských států k přijetí těchto běženců. K září 2016 přijaly ostatní členské země jen 3809 přesídlených migrantů, zatímco celkově se jich zavázaly přijmout 34 953.

Za největší problém v obou zemích považují auditoři nedostatky v ubytování a příjmu nezletilých běženců bez doprovodu, jejichž počet je ke konci loňského září odhadován na 2500 v Řecku a víc než dvacet tisíc v Itálii. Auditoři proto doporučují, aby v hotspotech působili úředníci zabývající se ochranou dětí.