Nový návrh na neutralitu Kosova odmítají Srbové i Albánci

Bělehrad - Ani nejnovější návrh mezinárodních vyjednávačů, kteří jako řešení budoucnosti jihosrbské provincie Kosovo navrhují takzvaný "neutrální status", zřejmě jednání mezi Srby a kosovskými Albánci neposune dál. Zástupci ani jedné ze stran totiž s neutralitou této srbské provincie nesouhlasí. Podrobněji budou srbští a kosovští politici o novém návrhu mezinárodní "trojky", tedy zástupců USA, Ruska a EU, debatovat na příštím setkání v úterý v Bruselu.

S návrhem na neutrální postavení Kosova přišel jeden z vyjednávačů - zástupce EU, německý diplomat Wolfgang Ischinger. Konkrétně by podle něj takové postavení předpokládalo, že se Srbové a kosovští Albánci dohodnou na spolupráci a vzájemných konzultacích například při rozhodování v oblasti hospodářství či boje s kriminalitou, a to bez ohledu na definici statusu Kosova. Jeho nápad ale představitelé Kosova i Srbska vzápětí odmítli.

„Kosovo nemůže mít vzhledem k Srbsku neutrální status, protože se tu jedná o neoddělitelnou část jeho území,“ vysvětlil srbský ministr pro záležitosti Kosova Slobodan Samardžić.

Kosovský prezident Fatmir Sejdiu zase opakovaně zdůraznil, že Priština trvá na nezávislosti. „Nepřijmeme žádný návrh, který by tím či oním způsobem vylučoval nezávislost Kosova,“ řekl Sejdiu.

Problém budoucnosti Kosova, kde 90 procent obyvatel tvoří etničtí Albánci, se snaží diplomaté bez úspěchu vyřešit už několik let. Formálně je tato provincie součástí Srbska, od roku 1999 ji však spravuje mezinárodní společenství.

Ve své misi letos neuspěl zvláštní vyjednávač OSN Martti Ahtisaari, který nakonec vypracoval vlastní plán předpokládající v podstatě vyhlášení nezávislosti Kosova s dočasným mezinárodním dozorem. Plán však ztroskotal na odporu Srbska podporovaného Ruskem a nepřímo i několika státy EU.

Po Ahtisaarim štafetu převzala mezinárodní „trojka“, která se snaží jednání vyvést ze slepé uličky. Šance na úspěch jsou však zatím malé. Přestože mandát vyjednávačů končí 10. prosince, kdy mají předat generálnímu tajemníkovi OSN zprávu o výsledcích rozhovorů, kosovští Albánci už oznámili, že nezávislost po 10. prosinci vyhlásí tak jako tak.