Papež dnes posvětí oheň, opět se rozeznějí zvony

Vatikán - Oslavy křesťanských Velikonoc dnes pokračují Bílou sobotou, kterou si věřící na celém světě připomínají Ježíšovo přebývání v hrobě. Dnešek je pro katolickou církev takzvaným aliturgickým dnem, neboť zásadně neslaví mši svatou a další svátosti, ale pouze noční bohoslužbu - vigílii.

Proto ve Vatikánu začnou obřady Velké noci (velikonoční vigilie) až po setmění, kdy ve 21:00 SEČ zahájí papež Benedikt XVI. liturgii svěcením ohně, symbolu a zdroje světla.

Slavnost světla je jedním z nejstarších křesťanských obřadů, známým již z dob rané církve. Od požehnaného ohně se zapaluje velikonoční svíce, takzvaný paškál.

Se zažehnutým paškálem vstoupí papež do svatopetrského dómu: po trojím zvolání Světlo Kristovo se chrám rozzáří a začne bohoslužba slova, kterou obvykle tvoří sedm starozákonních čtení, žalmů a modliteb.
 
Novozákonnímu čtení předchází chvalozpěv Exultet, během kterého se opět rozezvučí zvony, jež utichly na Zelený čtvrtek. Po evangeliu a kázání o vzkříšeném Kristu přijde na řadu křestní liturgie a děkovná bohoslužba.
 
Oslavy Velikonoc pokračují v neděli, na Boží hod velikonoční, slavnostní bohoslužbou na Svatopetrském náměstí před bazilikou. Mše začne v půl jedenácté dopoledne, pak papež pozdraví všechny přítomné v desítkách jazyků a nakonec udělí velikonoční požehnání Městu a světu - Urbi et Orbi.

Dnešním vigíliím předcházela páteční křížová cesta se 14 zastaveními v římském Koloseu. Papež, kterému bude v dubnu již 81 let, se do poutě nezapojil, přestože původně měl absolvovat poslední tři zastavení. Událost, které se navzdory nepříznivému počasí zúčastnily tisíce věřících z celého světa, ale sledoval z blízkého vrchu Palatina.

Ve čtvrtek papež posvětil ve svatopetrské bazilice oleje pro nemocné a křižmo pro udělování svátostí, pak v římské bazilice svatého Jana Lateránského předsedal mši na památku poslední večeře Krista s jeho učedníky. Během obřadu umyl Benedikt nohy 12 kněžím z římské diecéze a připomenul tak Krista, který při poslední večeři umyl nohy apoštolům, aby dal příklad jejich jednání.

Vatikán ujistil, že papežův letošní velikonoční program nebyl narušen pohrůžkami, které ve čtvrtek vznesl vůdce teroristické organizace Al-Káida Usámay bin Ládin vůči Evropě. Benedikta XVI. přitom zahrnul mezi ty, kdo přispívají k „novému křižáckému tažení“ proti muslimům. Jak zdůraznil vatikánský mluvčí Federico Lombardi, obvyklá bezpečnostní opatření zůstávají i během letošních Velikonoc beze změn.