Portugalsko ratifikovalo Lisabonskou smlouvu

Lisabon - Portugalský parlament dnes schválil Lisabonskou smlouvu. Pro novou reformní unijní dohodu hlasovalo 230 poslanců. Proti byli zástupci levice, kteří požadovali referendum.

Lisabonská smlouva prošla u poslanců díky podpoře vládních socialistů, pro nehlasovali jen zástupci tří menších levicových stran. Obávají se totiž, že nová unijní smlouva naruší suverenitu Portugalska, chtěli proto, aby o ratifikaci hlasovali sami občané.
 
Ratifikaci smlouvy o EU v portugalském parlamentu okamžitě ocenil předseda Evropské komise a bývalý portugalský premiér José Barroso jako „významný krok k našemu cíli, jímž je, aby nová smlouva vstoupila v platnost 1. ledna 2009“.
 
Lisabonská smlouva o EU nabude právní platnosti schválením ve všech 27 členských státech. Dokument již před Portugalskem přijaly parlamenty Slovenska, Maďarska, Slovinska, Malty, Rumunska, Francie, Bulharska, Polska, Rakouska a Británie. Jediná země, kde nová smlouva musí projít schválením v referendu, je Irsko. V Česku se smlouvou parlament teprve začal zabývat.