Žena porodila po transplantaci celého vaječníku zdravé dítě

Praha - Američtí lékaři úspěšně poprvé na světe transplantovali celý vaječník neplodné ženě, která díky tomu porodila zdravé dítě. Lékaři nyní doufají, že technika transplantace vaječníku by mohla umožnit zachovat plodnost i ostatním ženám postiženým rakovinou nebo těm, které chtějí rodit až v pozdějším věku.

Podle primáře Milana Mrázka z Centra asistované reprodukce Iscare, jenž byl hostem Studia 6, se nejedná o revoluční metodu. „Počátky pokusů spadají až do konce 19. století. Zlom nastal kolem roku 1950, kdy nabraly možnosti velkých obrátek. Koncem 20. století začali lékaři s transplantacemi u experimentálních modelů. Funkci se tak podařilo navrátit např. u myší a krys. A u lidí se to posléze začalo dařit také,“ vysvětluje Mrázek. „Navrátit skutečnou funkci tak, aby žena mohla pracovat a zároveň být plodná je ještě před námi,“ dodává. V současné době je podle Mrázka popsáno přibližně 12 těhotenství, z toho pět porodů.

Transplantace vaječníku je i východiskem pro ženy, které onemocněly rakovinou. Před chemoterapií se jim vaječníky odeberou a posléze navrátí. „Musíme to ovšem brát s rezervou. Technologie se pochopitelně pořád rozvíjí. V brzké budoucnosti se postoupí až k tomu, že zmrazený vaječník se vrátí do malé pánve nebo do úplně jiných částí těla, např. do břišní stěny nebo předloktí,“ tvrdí Mrázek.