Přes 100 tisíc Židů v Jeruzalémě provolávalo svrchovanost Tóry

Jeruzalém - Až 120 tisíc ultraortodoxních Židů se dnes shromáždilo v centru Jeruzaléma na protest proti „vměšování“ izraelského nejvyššího soudu do jejich záležitostí. Prosazovali nadřazenost Tóry (Zákon, první část hebrejské bible) civilním zákonům. Impulzem k tomuto největšímu náboženskému protestu v zemi za posledních deset let se stal případ soudního postihu skupiny aškenázských rodičů, kteří vytrvale odmítají posílat své děti do školy společně s dětmi jiné židovské komunity.

Podle rozsudku nejvyššího soudu dnes měli rodiče 43 dívek z aškenázské komunity v osadě Emmanuel nastoupit čtrnáctidenní vězení, protože se postavili proti jeho loňskému nařízení o desegregaci tamní dívčí náboženské školy a přestali tam posílat své dcery. Soud rodiče nejprve pokutoval, posléze je potrestal vězením. Odsouzení rodiče si nepřejí, aby se jejich dcery učily společně s dívkami z komunity mizrachi. Mizrach znamená východ a slovo mizrachi označuje Židy původem z arabských zemí. V Izraeli se hlásí k rabínovi, který vede komunitu sefardských Židů, tedy těch, kteří původně žili na Iberském poloostrově a v severní Africe.

Účastníky demonstrace v Jeruzalémě byli hlavně ultraortodoxní představitelé obce aškenázských Židů, tedy Židů pocházejících z Evropy. Dav směřoval k policejnímu velitelství, kam přijely autobusy s odsouzenými rodiči. Byli uvítáni potleskem a zpěvem, demonstranti je nosili na ramenou. Z velitelství budou ještě dnes odsouzení rozvezeni do mužské a ženské věznice v centrálním Izraeli, uvedl list Haarec.

Další protest byl povolen na telavivském předměstí Bnei Brak, kde se sešlo kolem 20 tisíc ultraortodoxních Židů. Tamní demonstranti se později vydali autobusy do Jeruzaléma.

Tóra je nad světskými zákony

Umírnění rabíni vyzvali Židy, aby se pokusili dohodnout. Aškenázové tvrdí, že z jejich strany nejde o rasistický přístup a diskriminaci. Obě komunity prý ale mají rozdílné náboženské zvyklosti a oni si nepřejí, aby se jejich děti vzdělávaly společně s dětmi z komunity, kterou považují za málo věřící.

Demonstranti, podle agentur většinou muži s dlouhými vousy a v černých oděvech typických pro ultraortodoxní Židy, nesli transparenty s nápisy jako „vrchní soud je fašistický“ a „vězni z Emmanuelu jsou hlasateli židovského národa“. Provolávali také: „My jsme si vybrali Tóru,“ čímž vyjadřovali přesvědčení aškenázské komunity, že náboženské zákony jsou nadřazeny světským.

Demonstrace v Jeruzalémě
Demonstrace v Jeruzalémě