Shrapnel - muž, který vynalezl dělostřelecký granát

Southampton - Vynalezl dělostřelecký granát a zapsal se tak do historie válečnictví. Řeč je o anglickém důstojníkovi Henry Shrapnelovi, který se svým objevem zapsal do řad důmyslných vynálezců. I když šrapnely patří už delší dobu minulosti, na začátku první světové války představovaly nejběžnější dělostřeleckou munici. Postrachem byla zejména pro pěchotu a jezdectvo.

Henry Shrapnel se narodil 3. června 1761 v Bradfordu na Avoně v anglickém hrabství Warwickshire. V osmnácti byl povýšen do důstojnické hodnosti a nastoupil službu u královského dělostřelectva. Vojenské povinnosti ho zavedly do britské kolonie Newfoundland i na Gibraltar, který byl v roce 1781 obléhán Španěly. 

Za vynález šrapnelu se mu dostalo slávy i peněz. V roce 1804 byl jmenován inspektorem dělostřelectva. Šrapnelem se myslí dělostřelecké střelivo, kterým se někdy mylně označují střepiny granátů.

Projektil šrapnelu tvoří kovová trubice, naplněná olověnými kuličkami nebo úlomky a opatřená buď nárazníkem, nebo časovanou náloží. Ta se před cílem vystřelí podobně jako z brokovnice. Kuličky nejsou v projektilu uloženy volně, protože tak by se těžiště a tím i dráha rotujícího náboje měnila, nýbrž jsou zality například sírou nebo kalafunou. Tato náplň vytvoří při explozi viditelný obláček, který usnadňuje sledování střelby.


Šrapnely nahradily do té doby používané „kartáče“, pytlíky nebo pouzdra s kulkami nebo i kamínky, které měly příliš velký rozptyl a hodily se tedy jen ke střelbě na malé vzdálenosti. V průběhu 19. století byl šrapnel několikrát zdokonalen a na začátku první světové války představoval nejběžnější dělostřeleckou munici. Ve výzbroji armád se udržel od začátku 19. století až do konce první světové války. Protože proti vojsku v zákopech nebyly šrapnely dostatečně účinné, nahradily je tříštivé granáty.

Šrapnel z první světové války
Šrapnel z první světové války

Svou erudovaností přispěl Shrapnel též ke zdokonalení houfnic, minometů a dalších střelných zbraní a britská vláda mu přiznala doživotní rentu. Oženil se s Esther Squiresovou, s níž měl dva syny. Zemřel jako generálporučík dne 13. března roku 1842 v Southamptonu.