Slovenští židé: Sadista Csatáry by měl být vydán na Slovensko

Bratislava - Nacistický zločinec László Csatáry za války sadisticky trýznil v Košicích nejen Židy, ale i obyvatele nežidovského původu. Podle šéfa Ústředního svazu židovských náboženských obcí na Slovensku Igora Rintela by židovská komunita uvítala Csatáryho vydání na Slovensko, kde byl v roce 1948 odsouzen za válečné zločiny k trestu smrti. Sedmadevadesátiletého Csatáryho nyní maďarské úřady zadržují v domácím vězení. V Maďarsku čelí Csatáry podezření z válečných zločinů, za což mu hrozí až doživotí. Veškerá obvinění ale odmítá s tím, že jen poslouchal rozkazy.

„Má na svědomí životy mnoha lidí, osobně trýznil mnoho lidí. Je to člověk, který sadistickým způsobem shromažďoval majetek pro své osobní obohacení. Z vlastní iniciativy prováděl mnohé sadistické činy. Mezi jeho oblíbené zábavy patřilo i bičování nahých žen,“ prohlásil Rintel. Dodal, že tyto informace potvrzují svědecké výpovědi. 

László CsatáryPodle Centra Simona Wiesenthala sehrál László Csatáry klíčovou roli při deportaci asi 300 košických Židů na Ukrajinu, kde byli téměř všichni v létě 1941 usmrceni. Na jaře 1944, kdy sloužil jako velitel maďarské policie v košickém ghettu, se podílel na deportaci více než 15 000 Židů do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.


Svaz židovských náboženských obcí na Slovensku s odvoláním na soudní spis Csatáryho případu uvedl, že se dopustil množství zločinů, jejichž důsledkem bylo utrpení a smrt velkého počtu nevinných civilistů. „Kromě jiného v košické cihelně nařídil zajištěným ženám holýma rukama hloubit jámy, a když některé z nich již nebyly schopny pokračovat v této práci, osobně je bil a kopal do nich,“ dodal.

Rintel poznamenal, že navzdory vysokému věku Csatáryho má smysl, aby se za své činy zodpovídal. „Je nám jasné, že případný rozsudek nad Csatárym může být jen symbolický. Není ale možné, aby takoví lidé byli ponecháni bez vykonání spravedlnosti,“ zdůraznil. Poznamenal, že Csatáry by si měl odpykat trest na Slovensku, kde byl v období bývalého Československa odsouzen a kde žijí svědci jeho činů.

Židovská komunita na Slovensku soudí, že Csatáry během svého dřívějšího pobytu v Kanadě pravděpodobně obchodoval se starožitnostmi zkonfiskovanými košickým Židům. V Košicích, které byly za války součástí maďarského království, vlastnil rodinný dům v lukrativní části města.

Podle slovenské židovské komunity někdo v minulosti odcizil listiny z Csatáryho spisu, který tak bude potřebné rekonstruovat. K manipulaci se spisem prý mohlo dojít v 90. letech, kdy slovenská prokuratura pomáhala kanadským úřadům. Ty se tehdy začaly o Csatáryho zajímat kvůli tomu, že jim sdělil falešné údaje o své národnosti a neuvedl informace o své spolupráci s nacistickými okupanty. V roce 1997 Csatáry o kanadské občanství přišel.

Video Reportáž Ladislava Kerekeše
video

Reportáž Ladislava Kerekeše