Evropa je k prostituci otevřená, ilegální je v USA

Praha - Legislativní přístup evropských států je v otázce prostituce velmi různorodý. Některé země jako Německo či Nizozemsko ji legalizovaly jako živnost, v jiných zemích je postavena mimo zákon. Skandinávské státy například nepostihují prostituci jako takovou, ale nelegální je za službu této povahy platit. Ve většině západoevropských zemí pak prodávání sexuálních služeb není kriminalizováno, vlády těchto států ji však každá po svém omezují. V České republice se tato otázka řeší již řadu let, naposledy jde do sněmovny zákon, který připravilo hlavní město Praha. Ten však vláda odmítla - více čtěte zde.

Německo legalizovalo prostituci v roce 2002. Situace mnohých prostitutek se ale nezlepšila tak, jak zákonodárci doufali. Statistiky potvrzují, že zákon přijatý v roce 2001 výrazně přispěl k tomu, že se z Německa stalo centrum obchodu s bílým masem. V Německu je v současnosti 3000 až 3500 nevěstinců, z nich asi 500 v Berlíně. Podle odhadů dosahuje obrat v tomto odvětví 14,5 miliardy eur (374 miliard korun) ročně.

Tradičně liberální postoj k prostituci zaujímá Nizozemsko, kde jsou nevěstince povolené a zákon pohlíží na nabízení sexuálních služeb jako na normální profesi. Nizozemské úřady jsou přesvědčeny, že tak mohou prostituci lépe kontrolovat a danit. Proslavený nevěstinci je zejména Amsterdam a jeho čtvrť červených luceren. V současnosti nikdo přesně neví, kolik je v zemi prostitutek ani kolik z nich platí daně. Studie z roku 2011 odhaduje, že ve městě je o něco méně než 8000 prostitutek všeho druhu a 3000 jich pracuje za výlohami.

Také Maďarsko se v rámci boje s šedou ekonomikou v roce 2007 rozhodlo, že umožní prostitutkám podnikat. Ty mohou nyní požádat o vydání podnikatelského oprávnění, a zlegalizovat tak svoji činnost. Na základě oprávnění budou vydávat účtenky, platit daně a příspěvky na sociální zabezpečení.

Mnoho dalších zemí sice prostituci oficiálně nezakazuje, nicméně ji ve velkém omezuje. Například ve Velké Británii prostituce nezákonná není, ale přes 30 trestných činů je s tímto způsobem obživy spojeno. Je zakázáno k ní povzbuzovat a lákat nebo vést nevěstince. V současnosti v Británii probíhá diskuse, zda „prodejnou lásku“ nelegalizovat, což by státu umožnilo získat dohled nad prostitutkami a zdanit je. Uvádí se, že zisky z prostituce se pohybují okolo 700 milionů liber, což je dvojnásobek toho, co Britové dávají za kina.

Další variantou je zavedení švédského modelu, který trestá zákazníky prostitutek, což prý ve skandinávské zemi vedlo k úbytku žen živících se sexem. K němu se uchýlilo i Norsko. Koupit si sexuální službu je v zemi nelegální. Norům, které chytne policie při placení prostitutce, hrozí pokuta v přepočtu 27 tisíc korun či půlroční vězení. V případech dětské prostituce čekají provinilce až tři roky za mřížemi. Také Francie přijala poměrně přísný zákon o prostituci v roce 2013, který postihuje zákazníky. Za využití sexuálních služeb jim hrozí pokuta v přepočtu víc než 40 tisíc korun.

Úplně zakázána je prostituce v mnoha východoevropských zemích. Většina z nich ale nad ní přivírá oko. Podobná je situace ve Spojených státech. I přesto, že je zde prodej sexuálních služeb přítomen v nejrůznějších formách, legální je zde pouze v některých regionech státu Nevada.

Prostituce v některých evropských zemích:

  • Kde je prostituce nelegální: Litva, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Moldavsko
  • Kde je postihován zákazník: Švédsko, Norsko, Francie
  • Kde prostituce není nelegální, ale organizované aktivity jako nevěstince, kuplířství a pasáctví jsou ilegální: Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Finsko, Belgie, Lotyšsko, Španělsko a Bulharsko, Slovensko, Irsko, Polsko
  • Kde existuje prostituce jako profese: Nizozemí, Rakousko, Spolková republika Německo, Dánsko, Maďarsko, Švýcarsko, Rumunsko (do roku 2014 nelegální)